Hopp til innhold

Nettselskaper vil stenge strømmen din via smartmåleren

Flere nettselskaper ber om lov til å koble ut strømmen via smartmålerne ved rasjonering. – Noe vi kommer til å vurdere, sier vassdrags- og energidirektoratet.

Automatisk strømmåler

Nettselskapene kan allerede stenge strømmen via smartmåleren din, men bare for et og ett hus av gangen.

Foto: Audun Braastad

Det ble bråk da smartmålerne ble tatt i bruk. Grunnen var blant annet at mange fryktet de ble syke av stråling fra måleren. Og noen fryktet at de kunne bli overvåket.

Nå reises altså et nytt spørsmål rundt målerne: Skal det være mulig å stenge av strømmen til hundrevis av kunder av gangen?

– Det er en del fordeler ved det, sier leder for kunde og nettdrift i Lede, Hilde Walmestad.

Både Lede og flere andre nettselskaper ønsker en enklere måte å stanse strømmen på.

Hilde Walmestad i Lede

Hilde Walmestad i Lede er en av flere som har sendt innspillet til NVE.

Foto: Martin Torstveit

Ved rasjonering må man i dag ta strømmen i et større område av gangen. Men i slike soner kan det være viktige kunder som må ha strøm. Slik det er i dag må dermed også alle andre i kunder i samme sone få strøm.

Men ved å bruke strømmåleren kan man koble ut alle på det samme stedet bortsett fra viktige kunder.

Da blir det mye enklere, ifølge Walmestad i Lede.

Kan bli rasjonering av strøm

Både Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), energiministeren og Statnett frykter at det blir for lite strøm til våren.

Sjansen for at det skjer er fortsatt liten, men nettselskapene har børstet støvet av sine planer for rasjonering av strøm.

Ifølge loven skal i så fall liv og helse komme først.

Det vil si at helsevesenet, politiet, forsvaret, viktige bedrifter, vann og avløp blir prioritert.

Mindre viktige bedrifter, hytter og hus kan derimot miste strømmen noen timer av gangen.

NVE og ministeren skal se på forslaget

I dag er det ikke lov å kutte strømmen for mange hus på en gang via strømmålerne. Grunnen er at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tidligere har sagt nei, men nå skal de se på saken på nytt.

– Vi har hørt på disse innspillene, og det er noe vi kommer til å vurdere, men vi har ikke startet med den analysen ennå, sier seksjonsleder Ann Myhrer Østenby i NVE.

Seksjonsleder Ann Myhrer Østenby i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

seksjonsleder Ann Myhrer Østenby i NVE understreker at sjansen fortsatt er lav for at det blir rasjonering.

Foto: Ole Oskar Eriksen / NRK

Også olje- og energiminister Terje Aasland har hørt om forslaget. Han kan ikke si ja eller nei nå.

– Dette må NVE først vurdere, så skal jeg ta stilling til det når det kommer på mitt bord.

Hvilke betenkeligheter ser du med at nettselskapene ønsker å koble ut kundene via strømmålerne i stor skala?

– Hvilke vurderinger selskapene gjør må være i samsvar med føringene i det nasjonale rammeverket for dette, sier han.

Huseierne reagerer

Generalsekretær Morten Andreas Meyer i Huseiernes landsforbund er opprørt over at det hele tatt er mulig at det kan bli rasjonering. Han mener at folk i så fall må skjermes.

Det har også ministeren lovet, men han kan ikke love at husholdningene blir spart helt.

– Vår klare oppfordring til regjeringen er at det må stilles krav til minste vannstand i magasinene, sier Meyer.

Husholdningene bruker 29 prosent av all strøm som blir brukt i Norge, ifølge SSB.

Meyer ber derfor folk om å bidra til å spare strøm i vinter.

– Utkobling i perioder må vi for all det unngå, sier han.