Hopp til innhold

Nesten halvparten tror korrupsjon skjer i offentlig sektor

Det er lite korrupsjon i offentlig sektor, mener leder i økoteamet i Vestfold, men mange tror det motsatte.

Skilt til Økokrim.

Økokrim etterforsker økonomisk kriminalitet. (illustrasjonsbilde)

Foto: NRK

Det er ikke registrert noen korrupsjonssaker i offentlig sektor i Vestfold de siste årene, men en innbyggerundersøkelse viser at flere vestfoldinger tror det skjer korrupsjon i offentlig sektor i større grad.

I 2015 gjennomførte Direktoratet for forvaltning og IKT en innbyggerundersøkelse der folk fikk spørsmål om korrupsjon i offentlig sektor.

– Da viste resultatene at 49 prosent av de spurte fra Vestfold sa at de trodde at korrupsjon som bestikkelser, smøring eller favorisering av familie og venner, skjedde i kommunene. Det er altså nesten halvparten av de spurte som tror det i Vestfold, og det er litt høyere enn andelen for landet som helhet, sier spesialrådgiver i Transparency Internationals Norge, Tor Dølvik.

Han opplyser videre at en fjerdedel mente korrupsjon foregikk i stor eller i svært stor grad.

– Dette er et spørsmål som reflekterer innbyggernes inntrykk av hvordan det står til i kommunene. Ikke nødvendigvis i kommunene i Vestfold, men i kommunene generelt. Sannsynligvis er de som bor i Vestfold og som har svart på dette spørsmålet, farget av deres inntrykk av de kommunene de bor i, altså vestfoldkommunene.

Mørke tall

Ifølge politiinspektør og leder for økoteamet i Vestfold, Jan Stapnes, har det ikke vært noen saker i Vestfold som tar for seg korrupsjon i offentlig sektor. Det er heller ingen byer i fylket som skiller seg ut på dette temaet.

– Det er veldig vanskelig å tolke slike tall, eller skal vi kalle det mangel på tall, fordi vi sitter samtidig på informasjon som gjør at vi har god grunn til å tro at det er noe mørke tall på dette området, også i offentlig sektor. Jeg tror ikke vi skal spekulere for mye i de tallene, det kan være tilfeldigheter fra et år til et annet, sier han.

Jobber for å forhindre korrupsjon

Assisterende rådmann i nye Sandefjord kommune, Stein Rismyhr, har ingen kjennskap til om det har vært korrupsjon i kommunene som slo seg sammen fra årsskiftet. Likevel ser han viktigheten ved å forhindre at slikt skal skje.

– Vi må jobbe med det uavhengig av om hva som har vært erfaringene i de tidligere kommunene. Men jeg er ikke kjent med at de har hatt den type problemstillinger i noen av de tre kommunene.

Han legger til at de nå, etter kommunesammenslåingen av Stokke, Andebu og Sandefjord, er i gang med å etablere nye rutiner for å forhindre eventuelle korrupsjonssaker.

– Det vil både være systemer innenfor intern kontroll, rutiner for innkjøp og avvik- og varselsrutiner. I tillegg skal vi etablere felles etiske retningslinjer for hele den nye kommunen, forteller han.