Hopp til innhold

Tusenvis står utanfor arbeidsliv og skule: – Trudde aldri eg ville få fast jobb

Thomas Jørgensen er ein av nesten 100.000 unge som prøver å finne sin plass i arbeidslivet.

Thomas Jørgensen, NewUse

SER LYSARE PÅ FRAMTIDA: Thomas Jørgensen har ikkje lykkast å finne sin plass i arbeidslivet etter tolv år med prøving og feiling. Han håpar 2023 skal bli året som gir han eit vendepunkt i livet.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Han har prøvd fleire ulike yrkesfag dei siste 12 åra. Men det har vorte stong ut kvar gong for 31-åringen.

– Eg vart ikkje deprimert, men du blir rastlaus av å gå heime heile tida, forklarer Thomas Jørgensen.

Han har korkje takla skulekvardagen eller fått innpass på jobbmarknaden. Det har berre vorte tilkallingskontraktar og korte vikariat.

Mange gonger har han tenkt at han aldri ville klare å få seg ein fast jobb.

– Eg har fått ein fot innanfor liksom, også er det ikkje noko meir etter det, seier han.

Og Jørgensen er ikkje åleine.

Vestfold er verst i klassen

I heile Noreg ligg talet i overkant av 96.000 unge ledige mellom 15–30 år.

I Vestfold og Telemark står kvar tiande person i denne aldersgruppa utanfor skule eller jobbmarknaden.

Vestfold toppar den dystre statistikken. Telemark er på tredjeplass, rett bak Østfold som har noko høgare del, ifølgje tal frå Statistisk sentralbyrå .

– Utanforskap er ei av det største utfordringane vi har i fylket vårt. Vi er nesten verst i landet på desse statistikkane, seier Mette Kalve, hovudutvalsleiar Vestfold i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

No har dei løyvd 41 millionar kroner til ulike tiltaksordningar som skal hjelpe slike som Thomas Jørgensen inn på arbeidsmarknaden.

– Det er eit stort behov. Skule og klasserommet passar ikkje for alle. At vi treng meir praktisk læring inn i kvardagen er det ikkje nokon tvil om.

Mette Kalve, Vestfold og Telemark fylkeskommune

IMPONERT: Mette Kalve i Vestfold og Telemark fylkeskommune er imponert over «Bygg same»-prosjektet tiltaksbedrifta NewUse i Sandefjord har fått på plass.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Håpar på fast jobb som tømrar

Kalve rosar tiltaket "Bygg Sammen" som hjelper unge ut i jobb.

Thomas Jørgensen synest det beste med opplæringa er at tiltaksbedrifta NewUse i Sandefjord pakkar mykje av teorien inn i den praktiske læringa.

Det betyr færre timar i eit ordinært klasserom.

Og det er heilt medvite, ifølgje Orry Henriksen som er rettleiar i tømrarfaget ved NewUse.

Han seier at dei ikkje klarer å forme ein tømrar på dei fem månader tiltaket varer, men dei kan førebu dei på kva som møter dei når dei kjem ut i arbeidslivet.

Han meiner nøkkelen for å lykkast er å ta seg tid til kvar enkelt deltakar og gi dei trua på seg sjølv.

Orry Henriksen, veileder i tømrerfag, NewUse

OFTE SAMANSETT: I tiltaket «Bygg saman» er det berre fem deltakarar om gongen. Det gir NewUse nok tid til å avdekkje kva som gjer det vanskeleg for deltakarane å ta del i arbeidslivet.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Dei må få ein god grunnmur før dei kan gå ut i arbeidslivet. Dei må få tryggleiken og stole på seg sjølv.

Thomas Jørgensen har delteke i éin månad og ser allereie lysare på framtida. Han håpar og trur at denne gongen skal han klare å stå sprunge ut, og ende opp som tømrar på papiret og kapre ein fast jobb.

Men den største draumen ligg enno nokre år fram.

– Det er jo den største draumen, og byggje mitt eige hus. Det hadde eg likt, seier han med eit stort smil.