Nektet å forklare seg

Aktor trakk saken etter formell feil.

Larvik tingrett.

IKKE ANDRE BEVIS: Larvik tingrett mente mannens politiforklaring ikke kunne leses opp i retten. Det var det beviset påtalemyndigheten hadde.

Foto: Marianne Aakermann / NRK

En 57 år gammel mann er i Larvik tingrett frifunnet for å ha kjøpt vasketjenester av en kvinne som jobbet svart. Mannen nektet å forklare seg i retten og protesterte også på at politiforklaringen hans kunne leses opp.

Retten bestemte at politiforklaringen ikke skulle leses opp. Da trakk påtalemyndigheten saken og 57-åringen ble frifunnet.

Ikke andre bevis

– Forelegget som var til behandling i tingretten, ble skrevet på bakgrunn av en forklaring som tiltalte hadde gitt til politiet. Da vi kom til tingretten, ønsket ikke han å forklare seg. Da ville påtalemyndigheten få lest opp forklaringen han hadde gitt til politiet, sier aktor i saken, politiadvokat Nina Aaskjær, til NRK.

Retten mente imidlertid at det var usikkerhet om hvorvidt tiltalte var blitt gjort godt nok kjent med muligheten til å nekte og forklare seg, og lot derfor ikke påtalemyndigheten lese opp avhøret i retten.

– Påtalemyndigheten hadde ikke ytterligere bevis, derfor måtte vi da frafalle saken, sier Aaskjær.

Skal lære av dette

Dermed ble mannen frikjent.

– Hva mener du om at denne feilen ble gjort?

– Politiet må ta dette til etterretning, lære av det og eventuelt gjøre det på en annen måte neste gang, sier Aaskjær.

Formelle feil

57-åringens forsvarer, Søren Øyvind Hellenes, sier politiet ikke har fulgt straffeprosesslovens formelle regler for avhør, og at dette var avgjørende for at saken ble trukket.

– Min klient ble avhørt over telefon og signerte heller ingen dokumenter. Slik skal det ikke være, og det er årsaken til at påtalemyndigheten ikke kom noen vei, sier Hellenes.