Nekter barna religiøs ranselpost

Skolene i Nome i Telemark nekter barna å få med infoskriv om religiøse fritidsaktiviteter i skolesekken.

Skolesekk, illustrasjonsbilde

ILLUSTRASJONSBILDE: Skolene tillater informasjonsskriv fra lag og organisasjoner som ikke har religiøs, politisk eller kommersiell tilknytning.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

– Dette er en voldsom forskjellsbehandling.

Det sier korleder i det kristne barnekoret Unge Røster Torgeir Hegland.

Torgeir Hegland

Korleder Torgeir Hegland kaller skolenes praksis for diskriminering.

Det var avisa Varden som først skrev om at samarbeidsutvalget ved Lunde tiårige skole nylig fattet et vedtak som omhandler utsending av skriftlig info i elevenes ryggsekker.

Infoskriv fra lag og foreninger, som idrettslag, blir godtatt, men ikke brev med religiøs, politisk eller kommersiell tilknytning.

– Dette er dypt urettferdig og på kanten til diskriminering, sier Hegland til NRK. Han hevder også at flere lærere har vært i kontakt med han og ytret at de syns vedtaket er håpløst.

Vil ha livssynsnøytral skole

Hanne Skretteberg er rektor ved Lunde tiårige skole. Hun sier til Varden at saken har vært diskutert i et fellesmøte mellom rektorene i kommunen. Hun avviser at skolene legger opp til diskriminering og understreker at det tidligere har blitt sagt nei til all ranselpost ved skolen.

Rektor ved Holla 10-årige skole, Anne Lindgren, sier hun støtter retningslinjene skolene har lagt seg på.

– Jeg syns det er leit at Hegland opplever det som diskriminering. Vi syns det er viktig å ha med lag og organisasjoner inn i skolen. Når det gjelder Unge Røster; hvis det handler om å synge sanger med kristent innhold er jo det en aktivitet som skolen må gjøre en vurdering på, men hvis det samtidig er forkynning på korøvelsene er det annerledes. Da kommer lovverket inn, sier Lindgren.

Hun peker på at skolen hvert år må spørre samarbeidsutvalget om julegudstjeneste.

Hegland er ikke enig i at de to sakene sammenfaller.

– Her snakker vi kun om å sende ut informasjon. Så er det opp til foreldre og barn å vurdere om dette er en aktivitet de ønsker å gå på, sier han oppgitt.

Håper på ny vurdering

Geir Bekkevold

Stortingsrepresentant for Telemark KrF, Geir Bekkevold, sier han kunne ønsket seg litt mer senkede skuldre rundt religion og tro.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Stortingsrepresentant for Telemark KrF, Geir Bekkevold, sier han syns det er rart at skolene skiller mellom de ulike organisasjonene.

– Hvis det er sånn at disse religiøse aktivitetene har fått lov til å sende ut informasjon til elevene på skolene tidligere, syns jeg det er rart at man nå skaper et skille mellom religiøse aktiviteter og andre typer aktiviteter, sier han.

Han sier han håper foreldre, lærere og skoleledelse tar en ny diskusjon på saken.

– Jeg syns man går litt langt noen ganger, når det gjelder det å sette ned grenser for hva skolene skal kunne gi ut av informasjon og ikke, sier Bekkevold.

Utdanningsdirektøren i Telemark, Solrun Fleischer, sier det i dag er opp til hver og en skoleeier å gjøre avveininger på dette, så sant de holder seg innenfor lovverket.