Hopp til innhold

Barnehagen nekter å gi Ragnhilds baby morsmelk på flaske

Helsedirektoratet støtter morens ønske om at sønnen (11 md.) skal få morsmelk på flaske. Barnehagen vil ikke legge til rette for det.

Ragnhild Zeigler ønsker å gi Eldar på 11 måneder morsmelk på flaske i barnehagen, men barnehagen sier nei.

MORSMELK: – Vi tenkte det ville gjøre barnehagen lettere, men så fikk vi ikke lov til å gi ham melken sin, sier Ragnhild Zeigler.

Foto: Fredrik Hansen / NRK

– Det føles veldig urettferdig når andre barn kan få morsmelkerstatning.

Det sier Ragnhild Zeigler.

Da sønnen begynte i barnehagen 1. september, ønsket foreldrene å fortsette slik de hadde gjort i pappapermisjonen. Flasken med morsmelk midt på dagen har vært viktig som kos og trivsel for sønnen.

– Han elsker den flaska med morsmelk. Dessuten er det den beste næringen og har masse antistoffer. Vi tenkte det ville gjøre barnehagestarten lettere, men så fikk vi ikke lov til å gi ham melken sin, sier tobarnsmoren.

– Trist

Haga barnehage i Holmestrand nekter å servere morsmelken på flaske. Zeigler ba om en faglig begrunnelse. Da svarte barnehagen, ifølge henne, at de ansatte synes det var unaturlig og ubehagelig å håndtere andres kroppsvæske.

– Jeg synes det er trist. Det sier noe om hvor distansert samfunnet har blitt fra det som er mest naturlig for barn. Jeg synes ikke slike holdninger bør få styre praksisen i en barnehage.

Hun understreker at hun ellers er fornøyd med barnehagen, men klaget saken til kommunen.

Avslo klage

Holmestrand kommune har avslått klagen. De støtter barnehagens vurdering.

Styreren i barnehagen vil ikke kommentere saken, men henviser til kommunalsjefen.

Robert Rognli, Kommunalsjef for Oppvekst og Kultur i Holmestrand kommune

Verken Robert Rognli eller barnehagestyreren sier de har opplevd problemstillingen før.

Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

Kommunalsjef for oppvekst, Robert Rognli, avviser at ansattes holdninger ligger til grunn for vurderingen.

Han sier de følger nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Det gjelder også for spedbarnsernæring.

– Slik vi leser den, vil morsmelk hjemme og annen ernæring i barnehage ivareta barnets behov for næring. Vi kan ikke se at det har noen stor konsekvens for barnet, sier Rognli.

– Bør legge til rette

Helsedirektoratet mener barnehagen bør legge til rette for at barn kan få morsmelk på flaske.

Avdelingsdirektør Ellen Margrethe Carlsen viser til den nasjonale anbefalingen om å gi morsmelk hele det første året, gjerne lenger.

Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør for barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet.

Ellen Margrethe Carlsen i Helsedirektoratet. (arkivbilde)

Foto: Finn Oluf Nyquist

– Det kan bidra til å styrke immunforsvaret, noe som er viktig for barn som starter i barnehagen og utsettes for mye smitte, sier hun.

Ifølge rammeplanen for barnehager, skal personale kjenne til og praktisere nasjonale føringer, som anbefalingen om spedbarnsernæring.

– Utfordrende

For barnehagen blir det vanskelig å ha ansvar for oppbevaring, holdbarhet og merking når flaskene fraktes mellom hjem og barnehage. Det mener kommunalsjefen.

– Det ansvaret ser vi ikke at vi kan ta, sier han.

Helsedirektoratet deler ikke kommunens syn på utfordringene. Så lenge morsmelken er i lukket beholder, er det minimal kontakt med morsmelken for personalet, sier Carlsen.

Et mat-termometer kan brukes for å varme opp melken, anbefaler hun.

Fylkesmannen i Vestfold og Telemark har ikke hatt klagesaker på dette tidligere.