Hopp til innhold

Nav-offer etter rapport: – Alle har sviktet

STAVERN (NRK): Nils Harald Lie (68) fulgte spent med da rapporten etter trygdeskandalen ble lagt frem. Nå vil han ha fortgang i å bli frikjent i retten, og ikke enda flere unnskyldninger.

Nils Harald Lie

FENGSLET: Nils Harald Lie fra Stavern var en av mange som urettmessig ble dømt for trygdesvindel.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Jeg håper nå det blir ryddet opp i dette en gang for alle, er Lies konklusjon etter at granskingsutvalg kom med skarp kritikk etter trygdeskandalen.

– Alle har sagt unnskyld, men jeg synes ikke det hjelper å si unnskyld. Jeg har tross alt sittet i fengsel, sier han.

I 2016 ble Nils Harald Lie dømt til 75 dager fengsel, og sonet dommen i Hof fengsel i Vestfold. Han måtte samtidig bruke sparepengene sine til å betale tilbake 375 000 kroner til Nav.

Pensjonisten ble dømt for trygdesvindel fordi han mottok arbeidsavklaringspenger fra Nav mens han var i Spania i perioder fra 2013–2015. Nå er han en av 1100 personer som er rammet av urettmessige tilbakebetalingskrav.

68-åringen fra Stavern fikk i desember betalt tilbake pengene fra Nav, med renter. Men det viktigste for han er nå å bli frikjent i det norske rettssystemet.

– Er du sint eller bitter?

– Jeg har egentlig lagt det bak meg, men etter at det kom opp igjen, synes jeg det er dårlig at det ikke skjer noe mer. At ingen tar ansvaret og får sakene i rettssystemet igjen. Det har ikke skjedd noe som helst, mener Lie.

NRK forklarer

Kva er trygdeskandalen?

Ei rekke nordmenn er straffa fordi dei fekk støtte frå Nav medan dei var i utlandet.

Minst 80 kan vere feildømte i retten. Rundt 4100 saker er feilbehandla. Dette er trygdeskandalen. 

Kven er ramma?

Dei som har fått sjukepengar, arbeidsavklaringspengar eller pleiepengar - og som reiste til andre europeiske land.

Kva er feilen?

Nav stilte krav om at dei som fekk slik støtte måtte opphalde seg på norsk jord. Men EØS-avtalen slår fast at alle kan bevege seg fritt.

Kven har gjort feil?

Mange. Nav, regjeringa, domstolane, Stortinget, politi og påtalemakt har alle hatt feil forståing av reglane. 

Kor lenge har det pågått?

Reglane har vore tolka feil sidan det kom eit nytt EU-regelverk i 2012. Kanskje var det gjort feil også før det.

Kva skjer no?

Alle sakene blir gjennomgått. Dei som er ramma ventar på å få pengane tilbake. Eit granskingsutval har undersøkt korleis det kunne skje.

Dette er trygde­skandalen

Flere hadde ansvaret

Tirsdag ettermiddag la granskingsutvalget frem sin rapport etter trygdeskandalen. Der kommer det skarp kritikk av en rekke aktører.

– Utvalget mener at samtlige involverte organer har ansvar for feilen, sa utvalgets leder, professor Finn Arnesen.

Han mener det har vært en bekymringsverdig mangel på kommunikasjon, og at enkeltsaker har blitt avskrevet som enkeltsaker.

«Utvalgets undersøkelser har ikke vært rettet mot enkeltpersoners handlinger, og det har derfor heller ikke vært aktuelt for utvalget å rette kritikk mot enkeltpersoner. Ingen personer har derfor vært ansett som «part» i saken», står det blant annet i rapporten.

– Rettssystemet sviktet

Lie ble fengslet 16. desember i 2016, mens kona fremdeles var i Spania.

– Rettssystemet har sviktet meg. Riksadvokaten sa at dette skulle rettes raskt opp i, og at det skulle ikke stå på noe. Men ingenting skjer med frikjennelsen. Jeg venter fortsatt på å bli frikjent. Jeg kan vel si det at jeg har ikke så mye til overs for rettssystemet, sier han.

Nils Harald Lie

Nils Harald Lie (68) vil ha fortgang på sakene til de som er feildømt i retten. Han vil heller ha en rask frifinnelse, enn enda en beklagelse.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Først er det frikjennelse, så er det erstatning. Og det er synd det tar så lang tid. Det er enkelte av oss som allerede er døde, som ikke har blitt frikjent, sier Lie.

– Hva synes du er en rimelig erstatning for å ha sittet 75 dager i fengsel?

– Jeg tror ikke det blir så mye, for å si det rett ut. Jeg vet ikke hvor mye det blir, jeg har ikke snakket med advokaten min om det.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark