Naturfotografer får skylda for sauedrap

Knappe to timer etter at sauene ble sluppet på beite, sirklet de første ørnene over flokken. Bonden skylder på naturfotografene.

Lam tatt av ørn, Tokke i Telemark

DREPT AV ØRN: Et lam ble nylig tatt av ørn i bygda Byrte i Telemark. En søknad om skadefelling er sendt Fylkesmannen i Vestfold og Telemark etter at lammet ble funnet.

Foto: Jon Aslak Austjorde

I går fant sauebonde Jon Aslak Austjore et av lammene sine tatt av ørn.

At rovfugl tar lam er ikke uvanlig. Likevel har hendelsen ført til heftig diskusjon i lokalmiljøet i Tokke i Telemark.

Et unaturlig høyt antall dyr i distriktet blir ørnemat, mener noen.

– At det er så mange ørn i området, er ikke tilfeldig, mener Austjore. Han er ikke i tvil om hvorfor ørnene kommer til Tokke.

Jon Aslak Austjore

Bonde Jon Aslak Austjore mener det er en unaturlig oppsamling av ørn i området, som fører til ekstra tap av sau og lam.

Foto: Børre Karterudseter / NRK

Lokker ørn til området

Et par mil unna beiteområdet ligger Dalen Villmarkssenter. Dit kommer fotografer fra fjern og nær for å forevige hønsehauk, havørn og kongeørn.

For å lokke rovdyrene til stedet til ære for fotografene, legger eier Jostein Hellevik ut åte.

Dette fører til unaturlig mye rovfugl i området, mener Austjore.

Uenighetene er del av en større diskusjon der økende rovdyrturisme av enkelte hevdes å komme i konflikt med andre næringer.

Ørner i Tokke, Telemark

Både BBC og National Geographic har besøkt Dalen Villmarkssenter for å gjøre opptak av ørn til sine naturfilmer.

Foto: Jostein Hellevik

Mener matingen er positiv

Jostein Hellevik driver selv med sau. Han avviser at rovdyrfotograferingen fører til flere ørn i Tokke.

– Det vil alltid være et fåtall ørner i et område på grunn av territoriehevding blant ørnene. Det ville være en skandinavisk sensasjon om Tokke skulle bryte alle naturregler, sier fotografen.

Jostein Hellevik

Fotograf Jostein Hellevik er kjent for sine spektakulære ørnebilder.

Foto: Dalen Villmarkssenter

Kongeørnekspert i Norsk Ornitologisk Forening, Alv Ottar Folkestad, er enig.

Folkestad har selv hatt sau og åteplass i samme område i mange år, med det han beskriver som minimale tap av sau og lam.

– Det er en gedigen misforståelse at flere ørn etablerer seg der det legges ut åte. Rovfuglene som går på åte, forlater stedet når maten er borte. Det blir ingen større oppsamling av ørn over tid i et slikt område, slår ørneeksperten fast.

Vanskelig å dokumentere tap

Sauebonde Austjore tror ikke lammet han fant i går er det siste som blir tatt av ørn. Han mener det er utfordrende å dokumentere at rovfugl står bak, og derfor vanskelig å få erstatning for tapte dyr.

– Det er viktig at det kommer fram at rovdyrturismen er et problem for oss som driver med landbruk. Det kommer med en pris.