Hopp til innhold

Kjørte bil med nær dødelig promille

Mann satte seg bak rattet med over 2,95 i promille. – Tre i promille kan være dødelig, sier lege.

To dommer avsagt den siste tiden viser at enkelte setter seg bak rattet med en så høy promille at de fleste ville vært fullstendig ute av stand til å kjøre bil.

2,42 og 2,95 i promille

En mann fra Svelvik hadde 2,95 i promille en time etter bilkjøring som endte i utforkjøring i juni 2016 i Nord-Aurdal. En ambulanse som tilfeldigvis kjørte forbi kom over bilen som hadde kjørt av veien, og fant mannen tydelig beruset.

Dommen kom i høst, og han fikk i Drammen tingrett 21 dager ubetinget fengsel, og må betale 85 000 kroner i bot. Førerretten ble inndratt i to og et halvt år.

En annen mann, bosatt i Sandefjord, hadde minst 2,42 i promille, målt flere timer etter kjøring i Sandefjord sentrum sommeren 2016. Han hadde rygget inn i en bil flere ganger, og kjørt inn i en murvegg. Politiet fant bilen parkert på brygga. Mannen ble funnet overstadig beruset i en båt.

Mannen fortalte til politiet at han var usikker på om det var han som kjørte, siden han lett får blackout når han drikker.

Han nektet for å ha kjørt, men måtte ta en promilleprøve. Folkehelseinstituttet har kommet til at han hadde minst 2,42 i promille på tidspunktet politiet fikk melding om kjøringen.

Mannen er nå, i Sandefjord tingrett, dømt til ubetinget fengsel i 34 dager og 25 000 kroner i bot. Han ble også fradømt førerretten i tre år.

– Nær dødelig promille

Gudrun Høiseth, som er overlege ved rettsmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus sier at en «vanlig festpromille» oftest ligger rundt 1, og at de to tilfellene med henholdsvis 2,42 og 2,95 er svært høye alkoholkonsentrasjoner.

– Det kreves veldig store alkoholinntak for å oppnå en så høy promille. En promille på 3 nærmer seg de promillenivåene som faktisk er dødelige, sier hun.

Høiseth understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Ulik toleranse

– En person med så høy blodalkoholkonsentrasjon (BAK) som rundt tre i promille, vil oftest ha en betydelig redusert bevissthet og være vanskelig å vekke, og kan være bevisstløs, sier Høiseth.

Men hun understreker at det er store individuelle forskjeller i hvordan man reagerer på en gitt promille. Den viktigste faktoren er toleranseutvikling, eller hvor tilvendt en person er med store alkoholinntak.

En person som er godt tilvendt til veldig store alkoholinntak, kan fremstå som nærmest upåvirket selv med en promille på rundt tre.

Det er viktig å vite at disse som kan fremstå som nærmest upåvirket, har reduserte evner i prestasjonstester, sier overlegen og viser til at man vil se redusert både psykomotoriske tester, for eksempel reaksjonstid, og kognitive tester, eksempelvis hukommelse og lignende.

– 2,42 er også en veldig høy promille, hvor sterkt redusert bevissthet er forventet. De fleste med en så høy konsentrasjon av alkohol i blodet, er trøtte og sløve og noe vanskelige å vekke, sier Høiseth.

Regn ut din promille