Næringslivet vil ha sammenslåing

SAUHERAD (NRK): Et stort flertall av næringslivsaktører i Midt-Telemark vil ha en sammenslåing mellom Nome, Sauherad og Bø.

Næringslivsfrokost i Midt-Telemark
Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

Det ble pekt på at Midt-Telemark allerede er en etablert region, og at en kommunesammenslåing som gir større fagmiljøer i kommunene vil gjøre det mer attraktivt både å drive næringsvirksomhet, og å bo i området.

Det var overraskende stor enighet blant de drøyt 40 fremmøtte på næringslivsfrokosten Midt-Telemark Næringsutvikling arrangerte i dag – en kommunesammenslåing er positiv både for regionen og tettstedene.

Fornøyde ordførere

Ordførerne i Nome, Sauherad og Bø var invitert for å snakke om intensjonsavtalen, og å svare på spørsmål fra næringslivet. Alle de tre ordførerne var godt fornøyde med møtet, og med signalet de fikk fra næringslivet.

Mette Haugholt og Bjørg Tveito Lundefaret

Ordførerne i Sauherad og Nome, Mette Haugholt og Bjørg Tveito Lundefaret setter pris på signalene fra næringslivet.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Det er godt å ha næringslivet med på laget. Det er et signal vi må lytte til, som er en veldig viktig stemme inn i debatten, sier ordfører i Nome, Bjørg Tveito Lundefaret.

– At næringslivet går foran, viser veg og tenker næringslivsinteresser er fundamentet i en kommune. Det er veldig bra at de er positive til intensjonsavtalen, sier Mette Haugholt, ordfører i Sauherad.

Bekymrer seg ikke for økt arbeidsgiveravgift

Bedrifter, organisasjoner og næringslivsaktører fra alle de tre kommunene var godt representert under frokosten på Aarnes Kafeteria. Næringer som handel, industri, reiseliv med flere var representert, og de så alle verdien av en sammenslåing.

Også bedriftene i Nome, som kan få økt arbeidsgiveravgift ved en sammenslåing, mente en større kommune var å foretrekke.

Magne Gunnerød

Magne Gunnerød driver flere butikker i Nome og Bø. Han ønsker seg en enda større kommune enn Midt-Telemark.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Redusert arbeidsgiveravgift isolert sett er bra, men det er ikke et godt argument mot sammenslåing, sier Magne Gunnerød.

Han er driver av Xtra-butikkene i Bø og på Ulefoss, samt styreleder for Victoria og Henrik i Lunde.

– Den reduserte arbeidsgiveravgifta er ikke en varig ordning. Det er helt utelukket at vi har kommuner med 6000 innbyggere her i landet om 10 år, så det er ingen tvil om at vi må gjøre noe, sier Gunnerød, som aller helst kunne ønsket seg en enda større kommune.

Bedre rustet mot arbeidslivskriminalitet

Heller ikke Edvard Mæland fra Sør Norsk Boring i Nome ser på en økt arbeidsgiveravgift som noe problem.

Edvard Mæland

Edvard Mæland, fra Sør Norsk Boring i Nome mener større kommuner er bedre rustet i kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Foto: Even Skårberg Aarnes / NRK

– Kommunesammenslåing er et langsiktig prosjekt. Redusert arbeidsgiveravgift er kortvarig, og ei ordning som lever på overtid. Det kan ikke være et argument mot sammenslåing, sier Mæland.

Han er mer opptatt av at større kommuner kan gjøre en bedre jobb i kampen mot blant annet sosial dumping.

– Vi vet at det er et stort problem i dag, også blant leverandører av tjenester til interkommunale selskap. En større kommune vil kunne prioritere dette mer, og ta det enda mer på alvor enn i dag, avslutter Mæland.