Næringslivet usikre på fremtiden

Ikke siden finanskrisen har NHOs medlemsbedrifter sett så mørkt på fremtiden som nå. Men i Vestfold ser vi litt lysere på situasjonen.

Kristin Saga

Vi er nok litt mer optimistiske enn landsgjennomsnittet, sier Kristin Saga som er regiondirektør for NHO i Vestfold.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Det er tallene fra NHOs økonomibarometer for tredje kvartal som viser en tiltagende pessimisme knyttet til fremtiden. Avdelingsdirektør Dag Aarnes i NHO sentralt sier at mange bedrifter frykter at effektene av oljeprisfallet skal spre seg.

– Nå er det viktig for politikerne å ha is i magen og ikke la seg friste til å bruke mer penger over statsbudsjettet som offentliggjøres 7. oktober.

Lysere i Vestfold

NHOs regiondirektør i Vestfold, Kristin Saga, sier at medlemsbedriftene deres ser noe lysere på situasjonen, men at man også Vestfold begynner å ta usikkerheten inn over seg.

– Det er en overvekt av bedriftsledere som er mer pessimistisk enn før også her, men sammenlignet med landsgjennomsnittet ser vi noe lysere på situasjonen.

Det kan skyldes flere faktorer, mener Saga. Vestfold har en mer variert næringsstruktur enn mange andre deler av landet. Dermed er vi ikke så sårbare for svingningene i oljebransjen, rett og slett fordi fylket har mange bedrifter som jobber med helt andre ting.

Usikkerhet påvirker forbruket

Saga trekker også fram at fylket har en stor eksportindustri som har hatt glede av kronekurs og valutasvingninger.

– De har kunnet få god avsetning for sine varer og tjenester i utlandet, og det oppveier nedgangstidene i oljebransjen.

Det NHO snakker med medlemsbedriftene sine nå om dagen er blant annet om hvilke ringvirkninger som svingningene i oljebransjen kan få for andre bransjer, for eksempel innen hotellnæring og handelsnæring.

– For når det er usikkerhet i markedet og arbeidsløsheten stiger, påvirkes også manges forbruksmønster.