Naboer frykter at de «spises opp»

Det har de ingen grunn til, ifølge daglig leder ved Wilhelmsen Chemicals på Kjøpmannskjær.

Wilhelmsen Chemicals

INDUSTRIBEDRIFT: Naboer frykter at de på sikt blir «spist opp» av anlegget til Wilhelmsen Chemicals på Kjøpmannskjær.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

Monica Lill Svendsen, som bor rett ved industribedriftens anlegg i Nøtterøy kommune, sier hun frykter at en planlagt utvidelse blant annet kommer til å føre til økte utslipp og mer trafikk.

– Ikke bare i dette området, men på hele øya. Vi er redde for at det skal komme nye kjemikalier, som gir risiko på andre områder enn i dag.

Daglig leder i Wilhelmsen Chemicals AS, Thorstein Medhus, sier naboene ikke trenger å bekymre seg.

– Det er ingen nye prosesser eller råvarer. Det blir regulær drift.

Han forteller at de har kjøpt to av de fem eiendommene som ligger nærmest deres anlegg. Det har fått Monica Lill Svendsen til å stille spørsmål ved hvor lenge det hun bor i kan betegnes som et boligområde.

– Vi er den minste parten her. Wilhelmsen Chemicals er en tung aktør. Vi ber om at de tar hensyn, slik at vår lille perle ved sjøen blir ivaretatt.

Naboer Kjøpmannskjær

NABOER: Jan Roger Olsen, Monica Lill Svendsen og Øistein Svendsen mener det er viktig å bevare boligområdet i nærheten av industribedriften.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Lover å ta hensyn

Svendsen har nå sendt et brev til kommunen der hun ber om at naboene holdes løpende orientert om utviklingen av anlegget.

– Vi ønsker å få vite mer om hvilke planer både fabrikken og kommunen har for fremtiden.

Thorstein Medhus

SKAL INFORMERE: Daglig leder Thorstein Medhus sier at naboene til Wilhelmsen Chemicals ikke trenger å bekymre seg for fremtiden.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

Det viktigste er at de ikke blir glemt, mener hun. Daglig leder Thorstein Medhus sier at Wilhelmsen Chemicals ønsker å ha en god dialog med naboene.

– Vi ønsker en bred informasjonsprosess. De som bor i området blir invitert til et møte der de kan stille spørsmål, så skal vi svare så godt vi kan.

Han sier naboene ikke trenger å bekymre seg for å bli presset vekk.

– Det er ikke noe som tilsier at vi trenger disse eiendommene. Vi kommer til å drive videre som en ordentlig bedrift. Vi skal ta hensyn til naboene så langt det lar seg gjøre, avslutter Medhus.

Kommuneplanrådgiver Magnus Campbell skriver i en e-post til NRK at de fem husene som omkranses av industriområdet på Kjøpmannskjær er regulert til boligbebyggelse, og at det ikke jobbes med å endre plankartet i Nøtterøy kommune.