Hopp til innhold

Nå kommer nye regler for drone-entusiaster

Fra 1. september vil drone-entusiaster kunne fotografere fra lufta uten lisens.

Anders Martinsen med drone

Anders Martinsen i dronebransjens egen interesseorganisasjon, UAS, er fotograf og sertifisert operatør av multikoptre.

Foto: NRK Sørlandet

De nye reglene betyr at film og fotografering med drone vil være lovlig, så lenge det er utenfor forbudsområdene.

Det nåværende regelverket krever en ekstra lisens for droneoperatører som vil fotografere fra lufta.

I september vil det i stedet publiseres en liste over de rundt 300 forbudsområdene der fotografering fra lufta ikke er tillatt. De baserer seg hovedsaklig på nasjonal sikkerhet, som for eksempel militærbaser.

En utfordring å følge loven

Anders Martinsen, daglig leder i dronebransjens egen interesseorganisasjon, UAS Norway, mener den nye loven er et godt tiltak for at droneoperatører kan fly tryggere og sikrere.

– Før har det vært vanskelig å forholde seg til reglene. Rett og slett fordi det har vært en forholdsvis uoversiktlig jungel av ulike regler. Det har vært vanskelig for folk å vite om de har havna i en situasjon der de har filma eller fotografert ting de ikke har hatt lov til.

Drone

Norge på blant landene i verden med flest droner per innbygger.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Til tross for at kravet om lisens for fotografering oppheves, stilles det fortsatt mange andre krav til bruk av droner. Til kommersielt bruk må man avlegge droneeksamen for å fly i operatørkategorien RO2 og RO3. Operatørkategoriene er basert på dronens vekt, toppfart og hvordan den skal flys.

Man må også søke om tillatelse fra luftfartstilsynet for å starte virksomhet med dronen.

Mindre kostbart for samfunnet

Tom Snedal i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, NSM, mener det nye regelverket vil bety en forenkling av hverdagen til dem som flyr droner. Sikkerhetsklareringen som hittil har vært påbudt vil bli opphevet.

– Det er en inngripende prosess som forsåvidt er kostbart for samfunnet, som nå ikke lenger vil være nødvendig.

Han understreker at det nye regelverket omfatter kun sensorbruken, altså informasjonen man kan innhente med dronene.

Regelverk om personvern, luftromsbruken og miljø vil fortsatt gjelde i like stor grad.

Eksplosjon i dronesalg

Norge er et av de landene i verden med flest droner per innbygger. Siden 2012 har det vært en eksplosiv vekst i antall droneoperatører.

Det nye regelverket har som formål å tillrettelegge for den økende dronebruken.

– Det er derfor det er så viktig med lovendringen som kan gjøre det enkelt og trygt å bruke droner, men samtidig sørge for at de områdene man anser som skjermingsverdige får det vernet de skal ha, sier Martinsen i interesseorganisasjonen UAS.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark