Fant faren liggende i egen avføring – nå får kommunen refs

Demente Laszlo Lørincz var kasteball i helsesystemet. I høst fortalte pårørende at de hadde funnet faren liggende i sin egen avføring. Nå må kommunen rydde opp.

Laszlo Lørincz etter 12 timer på gulvet

PÅ GULVET: Dette var synet familien til Laszlo Lørincz ble møtt med på Vivestad, en dag i sommer.

Foto: Privat

– Det er trist det er nødvendig å klage på så mye over så lang tid, uten at noe skjer, sier Laszlos datter, Gabriele Lørincz.

I oktober skrev NRK om familien som har kjempet en lang kamp for at faren skulle få den omsorgen han har krav på.

På ni måneder ble Laszlo, som er dement, flyttet mellom fire ulike institusjoner. Nå har Fylkesmannen i Vestfold konkludert med at Holmestrand kommune har sviktet ham.

Gabriele Lørincz

FORTVILET: Gabriele Lørincz har stått på for at faren skal få riktig behandling.

Foto: Oda Ording / NRK

Bruk av tvang

Det ble ikke laget planer for behandling, medisinsk oppfølgning og det var mangelfull vurdering av nødvendig helsehjelp.

Dette til tross for gjentatte bekymringsmeldinger fra familien.

Laszlo Lørincz

Laszlo Lørinczs familie har vært fortvilet over hvordan faren er blitt behandlet.

Foto: Privat

– Det er svært beklagelig at pårørende ikke har blitt hørt i denne saken, sier ordfører Alf Johan Svele i Holmestrand kommune.

Gabriele Lørincz sier at beklager er et flott ord, men et ord som er brukt opp i denne prosessen.

– Vi har fått beklagelser i over et år, uten at det har skjedd endringer. Da mister ordet sin tyngde, sier hun.

Laszlo lider av en type demens som fører til endringer i personlighet, atferd og kommunikasjon.

På en av institusjonene han ble flyttet til fikk han beroligende midler uten å bli informert, både før og etter evnen hans til å samtykke ble vurdert.

Han ble også flere ganger skjermet fra de andre pasientene. Det skjedde ifølge rapporten ved at personalet satte en stol foran døra mellom avdelingene, eller fysisk holdt igjen døra til rommet hans.

Alf Johan Svele, ordfører Holmestrand kommune

Alf Johan Svele sier de tar rapporten på alvor, og jobber for at en liknende situasjon ikke skal skje igjen.

Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Fulgte ikke opp pasient

Det var etter at kommunen kjøpte en plass til Lørincz hos det private selskapet Omsorgspartner Vestfold på Vivestad i Re, at familien fant faren liggende på gulvet.

Familien sa at han hadde ligget i timevis i sin egen avføring.

Nå får kommunen refs for å flytte Laszlo til et lavere omsorgsnivå uten å sikre at Omsorgspartner Vestfold kunne tilby et godt nok helsetilbud for ham.

– Dette er en pasient som krever spesiell oppfølging, og det er vårt ansvar som bestiller av tjenester å stille nødvendige krav til leverandør, sier Svele.

Omsorgspartner Vestfold sa til NRK i høst at de på grunn av taushetsplikten ikke hadde mulighet til å kommentere de konkrete påståtte tilfellene.

Krever endringer

Linda Endrestad, Fylkesmannen i Vestfold

NY RAPPORT: Linda Endrestad jobber med helse hos Fylkesmannen.

Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Fylkesmannen har gått gjennom praksisen til Omsorgspartner Vestfold og funnet ut at det er begått flere lovbrudd, også ved tilbudene til andre pasienter.

– Vi har konkludert med brudd på kravet til forsvarlighet, journalføring og avvikshåndtering, sier Linda Endrestad i Fylkesmannen i Vestfold.

Det var Fylkesmannen som selv tok initiativ til å gjennomføre et tilsyn hos Omsorgspartner.

Lover å rydde opp

Daglig leder Eli Gåsemyr i Omsorgspartner Vestfold ønsker ikke å gå inn på detaljene i rapporten som angår selskapet, men sier de tar tilbakemeldingene fra Fylkesmannen til etterretning, og skal utarbeide en plan for å lukke avvikene.

– Vi ønsker alltid å jobbe med kvalitet i tjenesten vår, derfor er det fint med tilsyn for å få en vurdering på tjenestene vi leverer, sier hun.