– Regelen håndheves med sunn fornuft

Vi er forbi fristen for å ta av piggdekkene, men det kan fortsatt være nødvendig. Hensynet til trafikksikkerheten er viktigst, forklarer UP-sjefen.

Piggdekk

PIGGDEKK: Piggdekkene skal i utgangspunktet tas av første mandag etter andre påskedag.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Reglene er klare. Ifølge Statens vegvesen er fristen for å ta av piggdekkene første mandag etter påske. Dette gjelder i alle fylker bortsett fra Nordland, Troms og Finnmark.

– Påsken kom ganske tidlig i år. De bør ha forståelse for at folk av og til skal på fjellet, sier bilist John Arnt Nelvik, som også jobber med bildekk.

Runar Karlsen, sjef i Utrykningspolitiet, forstår at mange synes det er rart at fristen for å bytte fra piggdekk varierer fra år til år.

– Vi håndhever denne regelen med sunn fornuft. Når påsken kom så tidlig som i år, kan man også si at vi håndhever med en viss grad av romslighet.

John Arnt Nelvik

HENSYN: John Arnt Nelvik mener politiet bør ha forståelse for at påsken kom tidlig i år.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Trafikksikkerhet

– Hvis det er glatt, så kan man kjøre med piggdekk også etter denne datoen, forklarer UP-sjefen.

Han sier reglene også kan fravikes hvis man forventer å treffe på føre der det ikke er forsvarlig med sommerdekk.

Selv om det altså finnes unntak som kan gjøre det nødvendig å benytte piggdekk etter fristen, er Karlsen klar på at disse ikke skal brukes som unnskyldninger for å kjøre med pigger på tørt føre.

Runar Karlsen

SUNN FORNUFT: Runar Karlsen, sjef for Utrykningspolitiet, sier man må bruke sunn fornuft for å avgjøre når piggdekkene skal av.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Kan få bot

Kjører man med piggdekk etter fristen, og uten at forholdene tilsier det, kan det ende opp med å koste deg 1000 kroner.

– Er det helt urimelig at piggdekkene er på, så vil vi reagere på det.

Karlsen understreker at det ikke er noen prioritet for politiet å slå ned på kjøring med piggdekk rett i etterkant av fristen.

– Vi overvåker trafikken og har kontroller på rus, hastighet og andre ting. Da kaster vi et blikk for å se at dekk og lys er i orden.