– Vi er nok en veldig uvanlig klasse

SKIEN (NRK): Ved forskerlinja på Skien videregående går både klassetimer og friminutt med til krangling og diskutering. En tredel av klassen tilhører nemlig et politisk parti.

Rasmus Omland, Fredrik Tonning, Joakim Tinholt og Ida Riis-Johansen

F.v.: Rasmus Omland (AUF), Fredrik Tonning (Unge Høyre), Joakim Tinholt (Bypartiet) og Ida Riis-Johansen (Senterungdommen) nyter deilig iskrem på Langbryggene i Skien, men fra høsten av er det full rulle med både politikk og skole.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Interessen for politikk blant unge tar seg opp. Det er de kommende vg3-elevene Ida Riis-Johansen, Rasmus Omland, Fredrik Tonning og Joakim Tinholt fire gode eksempler på.

De representerer henholdsvis Senterungdommen, AUF, Unge Høyre og Bypartiet.

– Ti av 30 i klassen er aktive ungdomspolitikere, men nesten alle i klassen er med i diskusjonene. Vi er nok en spesiell klasse, men vi merker at ungdom generelt engasjerer seg mer i saker som tas opp i media, sier de fire.

Hør hva de svarte da vi stilte spørsmålet om hva som blir de viktigste sakene i Telemark fremover:

Valgkampen frister ungdommen

Lederen i AUF Telemark sier til NRK at de opplever en jevn vekst, og at det nå er 500 medlemmer i Arbeiderpartiets ungdomsparti her i fylket.

– Vi ser en stor økning i antallet aktive ungdomspolitikere både lokalt og nasjonalt. Flere medlemmer blir også med på temakvelder og aksjoner, og det lover godt for valgkampen, sier Felix Volpe.

Ida Riis-Johansen (Senterungdommen)

Leder i Senterungdommen Ida Riis-Johansen er datter av fylkesordfører Terje Riis-Johansen, men ønsker å finne sin egen måte å være politiker på.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

I Telemark Unge Høyre, som teller nær 130 medlemmer, merker de at interessen og engasjementet er på topp når det nærmer seg valgkamp.

– Vi vil reise rundt på skolene fra august, og vet av tidligere erfaringer at flere melder seg inn i partiet når det nærmer seg valgkamp. Vi ligger likevel på et stabilt medlemsnivå fordi mange melder seg ut når de flytter til en annen by etter videregående, sier leder Marius Roheim.

– Krangler mye

Engasjementet på forskerlinja startet under valgkampen i 2013, da klassen ble flinke til å diskutere og sette av tid til å snakke om viktige saker.

– Det går mye i miljø, elbiler, skatt, arbeidsplasser til ungdom og Bypakke Grenland, sier Fredrik Tonning i Unge Høyre.

– Hvorfor bør flere bli politisk aktive?

– Det er moro å se reelle endringer, og det er viktig at så mange som mulig engasjerer seg for å få et så godt Telemark som mulig. Da trenger vi å høre alle sin stemme, sier Rasmus Omland (AUF).

Rasmus Omland, Fredrik Tonning, Joakim Tinholt og Ida Riis-Johansen

De fire ungdomspolitikerne er glade for å gå i en klasse hvor det diskuteres og krangles om viktigste saker.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK