Museene i Telemark får mer penger

Det blir mer penger til Teater Ibsen og museene i Telemark i årets statsbudsjett.

Vemork kraftstasjon på Rjukan
Foto: Paul Kleiven / Scanpix

Etter statsbudsjettet som er lagt frem idag kommer det frem en økning av tilskuddene til kulturinstitusjonene i Telemark.

Teater og historie

Teater Ibsen får 1,6 millioner kroner mer for 2011. Dette skal være med å dekke økte kostnader i forbindelse med midlertidige lokaler.

For Rjukan er det flere kulturtiltak som får mer penger. Rjukanbanene er nå på en prioritert liste over anlegg som er verdt å ta vare på.

Totalt er det bevilget 3 millioner kroner til slike anlegg og noe av dette kommer da til Rjukanbanen.

Konkret for Rjukan er det Norsk Industriarbeider museum som får en økning i sine inntekter med 303 000 kroner for 2011.

Telemarkskanalen

Telemark museum og Vest-Telemark museum får også økte tilskudd for neste år.

Vest-Telemark museum får en økning i inntektene fra staten på 720 000 kr.

Neste år er Telemarkskanalen 150 år. I budsjettet er det satt av midler til å vedlikeholde kulturmidler i vassdrag.

Det blir ingen økning, men en videreføring av potten på 6 millioner kroner. Av dette skal en del gå til Telemarkskanalen.