MR avdekker mer prostatakreft

Bruk av MR har ført til flere funn av prostatakreft ved Sykehuset i Vestfold.

 

Dette gjøres til tross for negative vevsprøver.

Det er urolog og leder av sykehusets prostatasenter, Sven Löffeler, som sier dette til fagbladet Dagens Medisin.

Han har over en periode registrert  funn av prostatakreft ved bruk av MR.