Offensiv for E-134

– Europaveg 134 er den eneste naturlig hovedforbindelse mellom Øst og Vest- Norge, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Brøytebil på E134 Haukelifjell

– Europavegen over Haukelifjell er den viktigste øst-vestforbindelsen, men trenger oppgradering for flere milliarder kroner, mener fylkesordfører Terje Riis- Johansen

Foto: Jonas S. Fougner/NRK

Fylkesordføreren i Telemark har i dag innkalt ordførere og brukere av vegen til et møte.

– Hensikten er å samla fakta om trafikkforhold og argumenter for bruken, sier Riis Johansen.

Via Hemsedal

Han tar tak i en rapport som mener det er mest lønsomt at stamvegen mellom øst-vest går via Hemsedal, selv om E 134 har mest trafikk.


-– Hvis vi fikk investert noen milliarder kroner i tunneler og utbedringer, så ville E-134 gjennom Telemark og over Haukelifjell være den naturlige stamvegen mellom Øst- og Vestlandet, sier han.

– Vegen må bli bedre

Han legger til at dette er en klassisk sak i norsk samferdsel, og det betyr at en fra lokalt hold må jobbe med argumenterte.

Terje Riis-Johansen

Stamvegen over Haukelifjell er den viktigste forbindelsen mellom Øst- og Vest- Norge, sier Terje Riis-Johansen.

Foto: Petter Melsom / NRK


– Nå er vegen ofte stengt på grunn av uvær. Er det et forhold som gjør at det er vanskelig å få gjennomslag for argumentene?

–Vi må få nye tunneler og bedre sikring. Men det vi har sett i vinter er jo at flere fjelloverganger har vært stengt like mye og kanskje flere ganger enn vegen over Haukelifjell.

– Fakta er viktig

Statistikken viser rimelig god regularitet over vegen i Telemark, sier Riis Johansen.

– Men vi er ikke ferdig med å gjøre E-134 til en bedre veg.

Riis Johansen tror møtet i dag konkluderer med at en oppsummering av fakta om E-134, som vil vise at denne vegen er et viktig samferdselspolitisk tiltak.