Mosképlaner skaper støy i Larvik

Planutvalget i Larvik kommune sier ja til at det kan igangsettes en planprosess med tanke på å bygge et muslimsk menighetshus på Hovland. Flere i området er imot dette.

Her kan det bli moské

Leder i Islamsk Kulturforening Mohammed Zaidan møter NRK foran den nedlagte barnehagen. Her kan det bli bygget en moské.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Islamsk kulturforening i Larvik ønsker å bygge et menighetshus som skal inneholde en moské der muslimene blant annet kan holde sin fredagsbønn.

De har kjøpt den nedlagte Hovland barnehage av Larvik kommune. Planutvalget utsatte å behandle en planforespørsel i fjor høst, fordi de mente folk i området måtte orienteres.

Det har vært flere medieoppslag lokalt om saken og en underskriftskampanje mot mosképlanene førte til over 300 underskrifter i fjor høst, da saken var oppe første gang. Motstanderne har blant annet sagt at området ikke er egnet fordi det vil skape trafikkproblemer og problemer for dem som skal parkere.

– Fremmedfrykt, sier varaordfører

Mandag denne uken gikk 33 beboere ut i lokalavisa Østlands Posten med en kommentar der de varsler et innbyggerinitiativ i bystyret og slår fast at det er økende skepsis til muslimsk utvikling i Larvik.

– Dette handler om fremmedfrykt, sier Hallstein Bast som er varaordfører i Larvik. Han mener trafikk- og parkeringsproblemer ikke er hovedmotivet for motstanderne.

– Dette hadde ikke skjedd om det hadde vært et annet trossamfunn som hadde ønsket å etablere seg der, sier Bast til NRK.no.

(Teksten fortsetter under bildet)

Nåværende  moské i Larvik

Nåværende moské i Larvik ligger i Hospitalgata. Denne skal beholdes selv om det bygges en ny på Hovland.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Reguleres til religiøs aktivitet

Til tirsdagens møte i planutvalget forelå en sak der rådmannen anbefalte at det blir satt i gang en reguleringsplan for området, fra barnehage til et område for religionsutøvelse. Det skal også tas hensyn til andre grunneiere og virksomheter i området.

Dette forslaget fikk flertall mot Fremskrittspartiets stemmer. De mener området på 3500 kvadratmeter er for lite.

Det møtte i underkant av ti motstandere som observatører på tirsdagens møte i planutvalget. Alle forlot møtet etter at saken var ferdig behandlet og ingen ville snakke med NRK.

Langt igjen til moské og annen aktivitet

Det er lenge igjen til det eventuelt kan bli et menighetsbygg på tomta som har vært en kommunal barnehage. Hovland barnehage ble nedlagt for en tid siden fordi bygget ikke egnet seg til barnehage som følge av muggsoppangrep. Kommunen ville selge tomt og bygningsmasse. Da Islamsk Kulturforening ønsket å finne nye lokaler til sin virksomhet, ble de anbefalt av Larvik kommunale eiendom å kjøpe tomt og bygninger etter Hovland barnehage.

Det er flere hundre meter til nærmeste nabo og de nærmeste byggene til eiendommen er næringseiendommer og Hedrum ungdomsskole. Nanset kirke ligger også i dette området.

Leder i Islamsk Kulturforening, Mohammed Zaidan, sier de har kjøpt det hele for noe over fire millioner kroner. Halvparten er alt betalt, resten skal betales innen årets utgang. Fra før eier foreningen et bygg i Hospitalgata på Torstrand, der de for tiden har sin virksomhet. Det kjøpte foreningen for 2,5 millioner kroner og var akkurat ferdig med å innfri kjøpesummen da de fikk tilslag på Hovland.

– Nå samler vi inn penger for å betale de resterende to millionene innen årets utgang, sier Mohammed Zaidan.

Når området er regulert til religiøs virksomhet, kan de starte med å planlegge bygget sitt; et flerbruksbygg for både fredagsbønn, kvinneaktiviteter, ungdomsaktiviteter og andre kulturformål.

– Hvordan bygget blir seende ut og hvor stort vi ønsker å bygge, har vi ikke tatt stilling til, sier Mohammed Zaidan.

– Hele vår prosess skal følge lover, regler og prosedyrer for hvordan man går fram i slike saker, fortsetter han.

(Teksten fortsetter under bildet)

Vivi Christensen

Vivi Christensen har ikke noe imot muslimene i Larvik og sier hun kjenner mange av dem. Men hun liker ikke planene om en moské på Hovland, på eiendommen i bakgrunn.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Liker ikke dette opplegget

Vivi Christensen bor på Tagtvedt, ikke langt unna den tidligere Hovland barnehage. Hun forteller at hun har mange bekjente i det muslimske miljøet. Hun har bare godt å si om sine muslimske bekjente, men liker ikke opplegget rundt planene på Hovland.

– De skal beholde moskeen i Hospitalgata og de planlegger blant annet offentlig støtte, sier Christensen. Plantegninger viser at bygget ikke passer inn i miljøet på Hovland, sier hun og forteller at hun har sett et utkast.

Hun avviser ikke at muslimene skal få ha et eget sted til sin virksomhet, men synes det blir litt mye med både Hovland og i Asylgata på Torstand. Hun forteller at hun kjenner til at muslimene også ønsker slike moskeer flere andre steder i Larvik.

– Da synes jeg det blir litt mye, sier Vivi Christensen.

Hun var, før møtet i planutvalget, helt sikker på at saken gikk gjennom, slik den gjorde.

– Det handler om å ha innflytelse. Dessuten er Larvik en liten by, sier Vivi Christensen.