Hopp til innhold

Morgenmøte om sammenslåing

Det går med ekspressfart mot sammenslåing av Helse Sør og Helse Øst. Departementet møtes onsdag morgen.

Prosessen med å slå sammen Helse Sør og Helse Øst går med ekspressfart. Onsdag morgen klokka 0800 er styrelederne, direktørene og representanter for de tillitsvalgte i de to helseregionene innkalt til møte med ledelsen i Helsedepartementet.

Haster

Departementsråd Anne Kari Lande Hasle bekrefter at det er en sammenslåing som er mest aktuelt, og det er Regjeringen som skal ta den endelige avgjørelsen. Hun vil ikke si noe om når Regjeringen er klar.  

Men at det haster er helt tydelig. Det første møtet med de to helseregionene er allerede holdt, i dag møter de departementet på ny. Og førstkommende mandag er det nytt møte.

Mandag ettermiddag har styrelederen i Helse Sør innkalt til ekstraordinært styremøte.

- Foreløpig har vi flere alternativer som ble utredet i 2004, og vi jobber langs flere linjer, men en sammenslåing mellom Helse sør og Helse Øst er det som har vært mest oppe den siste tiden, sier Hasle.

Ikke begeistret

I dag eier Helse Sør Rikshospitalet og Radiumhospitalet, mens Helse Øst eier de øvrige Oslo-sykehusene. Og samarbeidet er ikke det beste.

Alt i 2004 ble det levert en rapport til Helsedepartementet om bedre samordning av sykehusene i hovedstadsområdet.

Der var det mange forslag: Blant annet at Helse Sør og Helse Øst burde inngå bedre avtaler, at Rikshospitalet og Radiumhospitalet kunne overføres til Helse Øst, hvor de øvrige Oslo-sykehusene hører til. Å opprette en egen helseregion bare for Oslo-området, eller å slå sammen Helse Sør og Helse Øst til en helseregion. Og det er altså det siste alternativet som er mest aktuelt nå, bekrefter Hasle. 

Det er også det alternativet som har fått mest negative reaksjoner.

Styret i Helse Sør sa allerede i 2005 nei, og var heller ikke begeistret for forslaget på et ekstraordinært styremøte sist mandag. Fagforeningene til de ansatte i de to helseregionene er heller ikke begeistret.