Hopp til innhold

Se forslagene til ny fastlandsforbindelse

Statens vegvesen har utviklet ti 3D-modeller av de totalt 20 ulike forslagene til ny forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet. Se bildene her.

Ramberg til Smørberg

NORDRE BRU: Kan bli over 600 meter lang og rundt 40 meter høy, med muligheter for å åpne broen. En annen bro som kan bli vurdert er Søndre bru. Den kan bli 680 meter lang. Foto: Statens vegvesen region sør

Foto: Statens vegvesen

Det jobbes med 20 alternative veglinjer, 10 i hver av de to korridorene Teie-Jarlsberg og Teie-Korten. Les mer om utredningen (KVU) på Vestfold fylkeskommunes side.

I bildealbumet under kan du se noen av modellene som Statens vegvesen har utarbeidet for halvparten av forslagene.

Ramberg Smørberg
Foto: Statens vegvesen

– Givende og moro

Sjefingeniør Sissel Innhaug Dahl og senioringeniør Håvard Glosli viser frem 3D-modellene de har utviklet sammen.

Sissel Innhaug Dahl og Håvard Glosli

LAGER MODELLER: Det ligger mange timer med arbeid bak 3D-modellene som senioringeniør Håvard Glosli og sjefingeniør Sissel Innhaug Dahl hos Statens vegvesen region sør nå kan vise stolt frem.

Foto: Linn Udnes / NRK

Utarbeidelsen av modellene har tatt rundt en måneds tid, og ingeniørene kan nå fly og kjøre rundt i modellen som viser alternativene til fastlandsforbindelse.

– Det er veldig givende og moro å jobbe med dette her, forteller Innhaug Dahl og Glosli.

De forklarer at modellen har detaljer med alt fra høyder på hus, terreng og små trær. Alt takket være flyfoto og høyder fra laserdata.

Innhaug Dahl og Glosli ser ikke bort ifra at de vil lage små filmsnutter av 3D-modellene etter nyttår. På den måten kan de som ønsker det bli med på en «visuell kjøretur» over broer og gjennom tunneler.

Vet mer i mars

Som nevnt tidligere i artikkelen er det 20 ulike alternativer som skal vurderes.

Ett av alternativene er en 300 meter lang undersjøisk tunnel som er lagd etter inspirasjon fra en lignende løsning i Nederland.

– Dette er en spennende løsning som ikke krever noen bro over. Tanken er at fartøy kan seile over tunnelen, samt at gående og syklende kan benytte tunnelen, forteller Innhaug Dahl.

Det er flere hensyn å ta når løsningene skal planlegges, alt fra naturreservater til boliger må tas med i beregningene.

Først i mars skal utvalget ha bestemt seg for hvilke løsninger de ønsker å se nærmere på og ikke.