Mobbetallene er kraftig forbedret

Etter at Lardal ungdomsskole ba elevene navngi mobbere i en ikke-anonym undersøkelse, er mobbetallene kraftig forbedret. Rektor tror det er en sammenheng.

Elever på Lardal ungdomsskole

Tiendeklassingene ved Lardal ungdomsskole er stort sett positive til den nye undersøkelsen.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Rektor Dag Lilleeng ble overrasket da resultatene av Ungdata-undersøkelsen for 2013 ble klare. 13 prosent av elevene ved Lardal ungdomsskole svarte at de ble mobbet hver fjortende dag eller oftere, noe som var det dårligste resultatet i Vestfold.

Som et tiltak mot mobbing innførte skolen en ny ikke-anonym mobbeundersøkelse. Elevene får et skjema der de skal skrive navnet sitt og svare på konkrete spørsmål.

– Hvor ofte blir du mobbet? Har du mobbet andre på skolen? Dette er eksempler på spørsmål, sier Lilleeng.

– Et klarere bilde

Undersøkelsen ble gjennomført i høst, og rektoren sier erfaringene er positive.

– Lærerne fikk et godt innblikk i mobbeproblematikken og miljøet i klassen. Vi får et klarere bilde enn det vi får av de generelle anonyme undersøkelsene.

Resultatene for 2014 er klart bedre enn for 2013. I den anonyme Elevundersøkelsen, som bruker en skala fra 1 (ingen mobbing) til 5 (mobbing flere ganger i uken), er gjennomsnittet 1,1 for 2014. Tallet for 2013 er 1,7.

– Det betyr at svært få svarte at de ble mobbet i 2014. Det samme inntrykket fikk vi fra svarene på den nye ikke-anonyme undersøkelsen, sier Lilleeng.

Rektor ved Lardal ungdomsskole, Dag Lilleeng

Rektor ved Lardal ungdomsskole, Dag Lilleeng, sier skolen har positive erfaringer med den nye undersøkelsen.

Foto: Henrik Bøe / NRK

Datatilsynet skeptiske

Rektoren tror en del av årsaken til de positive resultatene er innføringen av den nye mobbeundersøkelsen.

– Det har vært mye snakk om undersøkelsen, og både elevrådet og foreldrene har vært med på å forberede den. Jeg mener arbeidet med dette fører til mindre mobbing. Samtidig er det klart at vi er en liten skole, og resultatene går naturlig litt opp og ned fra år til år, sier Lilleeng.

Karen Marie Bang Evju

Karen Marie Bang Evju mener den nye undersøkelsen er et bra tiltak.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Da NRK først omtalte den ikke-anonyme undersøkelsen var Datatilsynet skeptiske.

– Det kan virke litt angiversk at man blir bedt om å oppgi navnet på andre elever som mobber, sa juridisk fagdirektør Cecilie Rønnevik.

Tror på ærlige svar

Elevene NRK snakket med på skolen er likevel stort sett positive til undersøkelsen.

– Det er et bra tiltak for de som blir mobbet, sier Karen Marie Bang Evju.

Sander Sjulstad er enig.

– Da får i hvert fall skolen vite hvem som mobber, sier Sjulstad.