Mobbet og trakassert på jobb

Mobbing og seksuell trakassering er noe flere ungdommer har opplevd der de har sommerjobb. Det er avdekket etter at LOs sommerpatrulje oppsøkte bedrifter i Vestfold i sommer. Andre brudd patruljen fant ved de 268 bedriftene som ble besøkt var blant annet mangel på arbeidskontrakter og manglende minstelønnssatser og overtidsbetaling. Patruljen fant likevel færre lovbrudd i år enn i fjor.

LOs sommerpatrulje, Vestfold, 2018
Foto: LO Vestfold