Hopp til innhold

Mobbesaken i Drangedal: – Jeg beundrer hennes sivile mot

Cecilie Haugen (30) kunne i dag reise hjem til Drangedal. Hjemkommunen hun selv har møtt i retten de fem siste dagene.

Cecilie Haugen sammen med prosessfullmektig Johannes Kleppe og Renate Lia.

SISTE DAG I RETTEN: Cecilie Haugen i rettslokalene til Telemark tingrett i Skien.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Den siste uka har Cecilie Haugen (30) og representanter for Drangedal kommune sittet på hver sin side av rettssalen i Skien.

30-åringen krever 2,3 millioner kroner i erstatning fra hjemkommunen.

Hun mener mobbing i barndommen har gjort henne ufør, og at kommunen som skoleeier burde gjort mer for å stoppe det som foregikk.

Forskjellen på mobbing og erting har blitt sentrale spørsmål.

Før prosedyrene siste dag i retten, grep Haugen selv ordet.

– Jeg føler at Drangedal kommune har sviktet meg, sa hun høyt og tydelig.

– Vanskelig

En rekke vitner har forklart seg om hendelser i barndommen hennes.

Blant dem er tidligere elever, hennes mor, lærere, rektorer og andre som kjente henne i perioden mobbingen skal ha pågått.

Det beskriver hun som svært tøft å lytte til.

– Det har vært veldig vanskelig. Man blir på en måte satt rett tilbake til den tiden når du hører andre fortelle om det. Det går inn på en. Det har vært noen harde og vonde dager, forteller Haugen til NRK.

Telemark tingretts lokaler i Skien.

Saken går i Telemark tingrett i Skien.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Fortvilende ærlige

Johannes Kleppe, advokat for Cecilie Haugen, holdt fredag sin prosedyre i retten.

Han viste til at minst fire vitner har fortalt at Haugen ble mobbet gjentatte ganger, ved å vise til konkrete eksempler fra både skolebussen og frikvarterene på skolen.

Han mener skildringene fra denne tiden styrker saken.

De er fortvilende ærlige, sier Kleppe, og minner om at ingen av disse vitnene har noen egeninteresse å verne om i denne saken.

Advokat Johannes Kleppe sammen med Cecilie Haugen i retten 2022. Nå starter en ny runde.

Cecilie Haugen (i midten) med sine advokater Johannes Kleppe og Renate Lia i Telemark tingrett.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

Ei heller Cecilie selv, mener han.

Det er svært lite sannsynlig at hun ville stått i denne belastningen i årevis uten at historien skulle være sann, mener Kleppe.

Han berømmet også sin klients opptreden i retten.

Jeg synes det har vært tøft å være til stede i denne saken selv, og er imponert over hennes sivile mot.

Kommunen står på sitt

Det har vært samtaler mellom partene underveis i saken med tanke på å komme til enighet, uten hell.

Cecile Haugen er i dag ufør, blant annet på grunn av posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Hun hevder at dette er et resultat av mobbingen hun skal ha opplevd i skoleårene.

Psykologspesialist Hans Ole Korsgaard har også konkludert med at Haugen har utviklet (PTSD) og at dette skyldes mobbing fra hun var rundt 11. Det samme har en psykolog gjort.

Ingen av dem er i tvil om at langvarig mobbing har vært årsaken til diagnosen, sier Kleppe.

Kommunens sakkyndige i retten, krisepsykiater og professor Lars Weisæth, mener imidlertid at Haugens psykiske plager kan ha flere og sammensatte årsaker.

– Jeg klarer ikke å si at det er mobbingen som forklarer alt, sa han ifølge avisa Varden på dag fire i rettssaken.

Haugens advokater mener man må se bort fra Weiseths rapport.

– Det har helt sikkert vært erting

Kommunens advokat, Terje Marthinsen, understreker i sin prosedyre at dette ikke må handle om å synes synd på Haugen eller ikke, men om kommunen har gjort eller ikke gjort det den er forpliktet til å gjøre.

Terje Marthinsen

Terje Marthinsen representerer kommunen i retten.

Foto: Nils Fridtjof Skumsvoll / NRK

At vi har sympati for henne, betyr ikke at hun automatisk har krav på erstatning, sier han.

Marthinsen mener også at det ikke er ført gode nok bevis for at 30-åringen faktisk ble mobbet gjentatte ganger over tid.

– Det har helt sikkert vært erting. Også av Cecilie. Det har helt sikkert vært vilter lek til tider, der hun ikke var komfortabel. Det er likevel ikke ført bevis som sannsynliggjør mobbing, mener han.

Kommunens advokat har tidligere bedt Haugen oppgi navn på mobberne for å kunne bidra til å bevise at mobbingen faktisk har skjedd.

Det har hun nektet, selv om enkelte vitner har kommet med konkrete navn underveis.

Marthinsen utdyper overfor NRK:

– Det handler om å kunne etterprøve. For at man skal kunne få en ordentlig behandling av disse spørsmålene, så er det nødvendig å være konkret, fordi dette er en konkret sak. Da er det også nødvendig å spørre om hvem som sto bak.

– Men dette var jo barn? Er det ikke kommunens ansvar som er relevant her?

– I denne saken forsøker vi å finne ut av hva som er faktum. Det vil danne grunnlag for et eventuelt ansvar for kommunen. Da må vi gå et ledd tilbake, mener han.

Kommunens advokat har også kommet med påstand om at Haugen opplevde konfliktfylte forhold i hjemmet, og at dette er en årsak til hennes psykiske plager som voksen.

Dette avviser Hauen og hennes advokater, noe moren hennes også mener er feil.

– Godt å komme hjem

Haugen selv ønsket ikke å være til stede under motpartens prosedyre fredag.

Nå fokuserer hun på hva retten kommer frem til.

– Nå skal det først og fremst bli godt å komme hjem. Hjem til Drangedal, sier hun til NRK.

Dommen er ventet å komme om mellom to og seks uker.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark