Mobbede barn vil ikke på skolen

Over halvparten av barn som har angst for å gå på skolen, er utsatt for mobbing. Det viser en studie fra Universitetet i Sørøst-Norge og Telemarksforskning. Der kommer det også fram at de samme 6 av 10 barn opplever at skolen ikke gjør noe med det.