Hopp til innhold

Mistet lederjobben da han fikk hjerneslag

NØTTERØY (NRK): Kontrakten var underskrevet og jobben som daglig leder var hans. Men da Gisli Gudjonsson fikk et massivt hjerneslag, gjaldt ikke kontrakten lenger.

Gisli Gudjonsson

OPERERT: Gisli Gudjonsson har vært gjennom flere operasjoner etter hjerneslaget. Han er nå 100 prosent ufør etter å ha vært gjennom fire operasjoner.

Foto: PRIVAT

I november 2017 fikk Gudjonsson jobben som daglig leder i entreprenørfirmaet Wike i Tønsberg.

Han sto i en sjefsjobb i et annet firma, og i kontrakten med Wike ble de derfor enige om «tiltredelse etter avtale». Kontakten ble signert av begge parter.

I desember sendte Wike ut en pressemelding. Daværende daglig leder og eier, Christoffer Bruserud, ville slippe nye krefter til, og Gudjonsson ble daglig leder fra 01.03.2018. Med 1,4 millioner kroner i årslønn pluss eventuelle bonuser.

Allerede da hadde han fått nøklene til Wikes kontor, og egen jobb-pc med e-postkonto.

Ifølge Gudjonsson dro han på møter og jobbet med Wikes budsjett for 2018. Han fikk også ansvaret med å planlegge og gjennomføre en ledersamling i februar.

I en e-post NRK har sett, fikk Gudjonsson i oppdrag fra et styremedlem i Wike å ta styringen på samlingen. Han skulle blant annet fortelle om budsjettet for 2018 og komme med egne visjoner og ideer for firmaet fremover.

Wike mener jobben som Gudjonsson gjorde, var på eget initiativ fordi han ville sette seg inn i firmaet. Bruserud avviser at de har pålagt Gudjonsson å jobbe før 1. mars.

Bygg.no har også skrevet om saken.

Rett på sykehus

Kort tid før samlingen gikk Gudjonsson opp trappa hjemme og kollapset. Det var et alvorlig hjerneslag, og Gudjonsson er nå 100 prosent ufør uten taleevne eller skriftspråk.

Gisli Gudjonsson

HODESKALLEN BORTE: På sykehuset opererte legene bort en del av hodeskallen på grunn av store hevelser i hjernen etter hjerneslaget.

Foto: PRIVAT

På sykehuset i Oslo kom Christoffer Bruserud i Wike på besøk etter hjerneslaget.

– Han sa det var vondt å høre om det som hadde skjedd, og at han skulle støtte oss så godt han kunne i tiden fremover.

– Så sa han at Gisli ikke kunne få stillingen som daglig leder, men at de kunne finne noe annet for ham å gjøre. Jeg ble veldig overrasket og syntes det var ubehagelig. Jeg hadde ikke tenkt på det, for Gisli lå fortsatt i kunstig koma, sier kona Gudrun Thora Gudjonsdottir.

Hun sier hun opplevde at Wike ville kvitte seg med ham fordi han ikke var i stand til å gjøre jobben.

– Ja, at de var ferdige med han. Jeg synes de var uhøflige og manglet respekt for han som menneske, sier kona.

Saksøkte av prinsipp

I arbeidskontrakten med Wike gikk Gudjonsson med på å ta bort oppsigelsesvernet.

Det gjør at bedriftens styre når som helst kan si ham opp hvis de ønsker. I kontrakten fikk han derimot inn seks måneder etterlønn.

Wike mener kontrakten er ugyldig fordi Gudjonsson aldri rakk å starte i jobben 1. mars. Gudjonsson fikk heller ikke benytte seg av forsikringsordningene han hadde i kontrakten med Wike.

Gudjonsson og kona tok saken til tingretten fordi de mente han hadde lagt ned mye jobb for Wike før hjerneslaget.

– Vi gjorde det av prinsipp, forteller kona.

I Vestfold tingrett vant de. Retten mener Gudjonsson jobbet for Wike også før han fikk slaget, og at kontrakten er gyldig. E-poster mellom Wike og Gudjonsson, og den aktive rollen han skulle ha på ledersamlingen, var avgjørende.

Retten dømte Wike til å betale lønn i oppsigelsestiden – med etterlønn. Totalt 1 050 003 kroner.

Gisli Gudjonsson

PÅ JOBB: Gudjonsson har lang fartstid som entreprenør. Her fra en tidligere jobb fra noen år tilbake.

Foto: Privat

Wike: – Forsøkte å være ærlig

Eieren av Wike, Christoffer Bruserud, ønsker kun å svare på spørsmål på e-post når NRK tar kontakt.

– Saken reiser et viktig prinsipielt spørsmål som det er viktig å få en rettslig avklaring på. Dette er i hvilken utstrekning en arbeidsgiver kan tillate at en kommende nyansatt besøker bedriften før avtalt tiltredelse, skriver han.

Står du ved at Gudjonsson selv tok initiativ til å jobbe og gjennomføre konkrete oppgaver, og at ingenting av det han gjorde før han fikk hjerneslag, var noe Wike påla ham?

– Spørsmålet baserer seg på feil utgangspunkt. Vi har ikke pålagt Gudjonsson noen oppgaver, og han har ikke før hjerneslaget jobbet noe for oss. Vi inngikk avtale om at Gudjonsson skulle begynne som daglig leder hos oss 1. mars 2018, men da han fikk hjerneslag før dette har han aldri tiltrådt stillingen. Enhver seriøs arbeidstaker som skal tiltre en kommende stilling som daglig leder, vil – før tiltredelse – forberede seg og sette seg inn i sin kommende arbeidsgivers virksomhet.

Er det riktig at du noen dager etter hjerneslaget oppsøkte Gudjonsson og kona på sykehuset for å fortelle at dere kom til å se dere om etter en ny daglig leder?

– Spørsmålet er tendensiøst og baserer seg på feil faktum. Gudjonsson var ikke bare en kommende ansatt i vårt firma, men også en jeg fra før av kjente godt og hadde god kontakt med. Det var derfor naturlig for meg å besøke han på sykehuset. Den som tok opp temaet «hva nå med min manns kommende jobb hos dere», var Gudjonssons hustru. Jeg besvarte da så ærlig som mulig de spørsmål hun hadde.

Kona til Gudjonsson sier hun opplevde at dere ønsket å bli kvitt ham som daglig leder fordi han ikke kunne gjøre jobben som daglig leder. Hva er din kommentar til det?

– Påstanden og fremstillingen er feil.

Wike har anket dommen fra tingretten. Saken skal opp i lagmannsretten til våren.

– Vi har full forståelse for at Gudjonsson har kommet i en vanskelig livssituasjon som følge av at han fikk et hjerneslag etter at han hadde signert en arbeidsavtale med oss, men før han hadde tiltrådt. Vi synes imidlertid at det er svært trist at saken nå forsøkes forhåndsprosedert via media av motparten og motpartens advokat, skriver Bruserud i e-posten til NRK.

Gisli Gudjonsson og kona Gudrun Thora Gudjonsdottir.

HJEMME: Ekteparet, som opprinnelig er fra Island, bor på Nøtterøy i Færder kommune med sine tre barn.

Foto: Fredrik Hansen / NRK

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark