Miss Danmark tapte i retten

Line Kruuse Nielsen, tidligere kåret til «Miss Danmark», tapte for Sandefjord kommune i ankesaken i Agder lagmannsrett.

Line Kruuse Nielsen

Line Kruuse Nielsen ble kåret til «Miss Danmark» i 2007.

Foto: Per Foss / NRK

Nielsen falt og slo seg på et torg i Sandefjord, og da saken gikk i tingretten ble kommunen holdt ansvarlig.

«Valgte å gå på glatt is»

Sandefjord kommune anket dommen, og lagmannsretten er kommet til at anken må føre frem. Ifølge domstolen har ikke Nielsen «sannsynliggjort at kommunen har utvist erstatningsbetingende uaktsomhet».

Lagmannsretten skriver i dommen at den legger til grunn som ubestridt at det var svært glatt der Nielsen falt, og at det skjedde i utkanten av torgplassen hvor kommunen er grunneier.

«Årsaken til fallet, med derpå følgende personskade, skyldtes at strekningen hun valgte å gå hadde glatt is som underlag», skriver lagmannsretten, og at «skaden inntrådte på et sted som partene nå er enige om ikke kan defineres som et fortau».

Nielsen og Solbraa-Bay

Line Kruuse Nielsen sammen med sin advokat.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Lei seg over avgjørelsen

– Nielsen ble lei seg over avgjørelsen. Hun tar den med fatning, men hun synes det var tøft. Hun har et tøft liv etter det som skjedde, sier hennes advokat, Even Solbraa-Bay, til NRK.

Solbraa-Bay sier at de vurderer en anke, men at det er noe som de må diskutere grundig.

Advokaten sier at både Nielsen og ham selv er uenige i resultatet som lagmannsretten kom frem til. Det er to årsaker til dette, sier Solbraa-Bay.

– Det ene er at vi synes dommen er svakt fundamentert rent faktisk - vi forstår ikke helt hvordan lagmannsretten har vurdert fakta og kommet frem til det de har. Det fremkommer heller ikke ordentlig av dommen.

– Lagmannsretten har konkludert med at det er usikkert om det ble strødd eller ikke. På det grunnlaget er det Nielsen som har bevisbyrden, altså at vi taper dersom vi ikke kan bevise at det ikke er strødd. Vi mener vi langt på vei har bevist at det ikke ble strødd. Vi har flere vitneobservasjoner som indikerer at det ikke var et eneste sandkorn der - ikke bare på fallstedet, men også i gangeområdene. Lagmannsretten har lagt til grunn at det er sannsynlig at det ble strødd om morgenen. Hvordan lagmannsretten kom til dette, er underlig, mener jeg, sier Solbraa-Bay.

– Det andre er at vi stiller oss undrende til det vi mener er et kunstig skille mellom private og offentlige grunneiere.

Ufør etter fallet

Nielsen falt på torget i Sandefjord 1. desember 2008. Året før jobbet hun både som laborant og modell, og ble kåret til «Miss Danmark».

Delvis inne på torgområdet denne dagen i 2008 skled Nielsen fordi det var isete og glatt på Torget. Hun falt og slo blant annet hodet mot bakken. Hun klarte ikke å reise seg, men fikk etter hvert hjelp og ble hentet av ambulanse. Det ble påvist flere skader, og hun er i dag så skadet at hun ikke kan jobbe. Hun har blant annet nerveskader med smerter i nakken og hoften.

Fallet gjorde henne ufør og hun krevde erstatning fra kommunen.

Vant frem i tingretten

I erstatningssaken i tingretten vant hun frem, og i dommen står det at «Sandefjord kommune har brutt med sine egne rutiner for strøing, da det ikke var strødd innen klokken 15.00 den dagen den danske kvinnen falt, og skadet seg for livet».

Sandefjord kommune ble dømt til å betale 112.820 kroner i saksomkostninger til Nielsen.

Sandefjord kommune anket saken, som 22. august var ferdig forhandlet i Agder lagmannsrett.

Les også: Line Kruuse Nielsen må i retten igjen

– Kunne blitt kostbart for kommunen

Kommunens advokat, Ivar Otto Myhre, er fornøyd med dommen i lagmannsretten.

– Frikjennelsen betyr prinsipielt at strørutinene og den måten vi gjør det på, er akseptabel, sier Myhre til NRK.

– Det ville vært veldig vanskelig for kommunen hvis vi hadde blitt nødt til å legge om hele systemet vårt for vedlikehold på veier. Det måtte vi gjort hvis det synet som tingretten la til grunn, skulle blitt gjeldende. Det ville blitt kostbart for kommunen.

– Et tap ville betydd mye også for andre kommuner, for avgjørelser i lagmannsretten har en tendens til å spre seg. Så dette er for så vidt en aksept av tidligere rettspraksis når det gjelder kommunens ansvar for strøing på områder hvor man ikke har strøplikt, sier Myhre.