Hopp til innhold

Millionstøtte til produksjonsanlegg på Rjukan

Innovasjon Norge tildeler Aker Horizons inntil 135 millioner til produksjonsanlegg for grønt hydrogen. Anlegget skal ligge på Rjukan.

Anlegget på Rjukan slik det kan bli seende ut.

STORE INVESTERINGER: Anlegget på Rjukan slik det kan bli seende ut.

Foto: Aker Horizons Asset Development

Selskapet Aker Horizons Asset Development (AAD) får inntil 135 millioner kroner i tilskudd og lån fra Innovasjon Norge til å utvikle et storskala produksjonsanlegg for grønt hydrogen på Rjukan.

Det kommer frem i en pressemelding torsdag.

Illustrasjon av anlegget på Rjukan.

Det nye anlegget kan få stor betydning, også for lokalsamfunnet i Tinn.

Foto: AKER HORIZONS ASSET DEVELOPMENT

– Store positive ringvirkninger

Dette er et innovativt prosjekt med stort vekstpotensial, sier Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge.

Anlegget skal etableres p
å Rjukan i Tinn kommune, og forventes å føre til økt sysselsetting i kommunen.

– Produksjonsanlegget vil ha store positive ringvirkninger for Tinn, og bidra til at Tinn kommune og Rjukan kan styrkes kraftig som en viktig industrilokasjon i Norge, mener kommunal- og distriktsminister Sigbj
ørn Gjelsvik.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) poserer foran Brosundet i Ålesund. Han smiler og ser inn i kameraet. Han har på seg sort dress, hvit skjorte og et grønt slips.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Foto: Øyvind Sandnes / NRK


Hydrogenfabrikken kan medføre investeringer i Rjukan på flere hundre millioner kroner.

– Produksjon av hydrogen med utnyttelse av overskuddsvarme kan resultere i etablering av andre industrier som kan nyttiggjøre seg av denne, sier Ragnhild Stokholm. Hun er prosjektdirektør i AAD.

Hun sier at de har et tett og godt samarbeid med lokale aktører.

Imponerende planer

Selskapet skal etter planen utvikle løsninger som kan fjerne behovet for lagring av hydrogen mellom produksjon- og logistikk-leddene for komprimert hydrogen.

Dermed kan den økonomiske, tekniske og sikkerhetsmessige risikoen som har stått i veien for etablering av storskala grønne produksjonsanlegg for hydrogen reduseres, står det å lese i pressemeldingen.

Jan Christian Vestre

Næringsminister Jan Christian Vestre.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Næringsminister Jan Christian Vestre mener markedet for grønn hydrogen har et stort potensiale for vekst.

De har imponerende planer, som kan bidra til å få fart på utviklingen av en grønn hydrogenindustri i Norge, sier han.

Forventer stor vekst

Det forventes stor vekst i etterspørselen etter hydrogen i det kommende tiåret.

Blant annet som drivstoff til tungtransport og skipsfart og til avkarbonisering av industri, som i dag benytter fossilt drivstoff eller hydrogen produsert basert på fossile energikilder.

Knut Nyborg, konsernsjef i Aker Horizons Asset Development.

Knut Nyborg, konsernsjef i Aker Horizon.

Foto: Line Slotnes

Klimagassutslipp kan reduseres vesentlig dersom dette erstattes med hydrogen fra vannelektrolyse basert på fornybar kraft.


– Vi setter stor pris på at Innovasjon Norge støtter hydrogenprosjektet vårt på Rjukan. Slik målrettet innsats fra virkemiddelapparatet bidrar til risikoavlastning og videre utvikling for oppskalering av hydrogenproduksjon, sier Knut Nyborg, konsernsjef i Aker Horizons Asset Development.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark