Hopp til innhold

Milliardinvestering kan gå i vasken på sykehuset

Planen var klare. Nye sengeposter og oppussing av Nordfløyen sto på kartet. Men et underskudd på 55 millioner kan sette en stopper for investeringen.

Sykehuset Telemark

Behovet for oppussing er stort. Dessuten trenger Sykehuset Telemark mer plass og vil bygge nytt. Nå kan dette gå i vasken.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Tom Helge Rønning er økonomidirektør ved Sykehuset Telemark. Han er redd underskuddet kan stoppe utbyggingsplanene.

– Ja, det kan det gjøre. For de nærmeste årene har vi store investeringsplaner. En av forutsetningene for dette er at vi har en sunn økonomi.

Underskuddet nå er på 55 millioner kroner. Dermed spøker det altså for de omfattende planene. Målet var å reise et nytt 5 etasjers bygg som skal huse alle sengepostene og oppussing av Nordfløyen samt et nytt laboratorium. Tom Helge Rønning utdyper:

– Når vi har en økonomisk utvikling som er negativ, og den fortsetter, kan vi ikke utelukke at det går ut over nye investeringer.

Les også:

Høyt prioritet

Milliarden skulle i all vesentlig grad brukes på Sykehuset Telemark i Skien. Flere av byggene trenger sårt til oppussing. I tillegg trenger man altså nybygg.

– Det er klart at dette er viktig. På vår liste ligger dette øverst.

Konsernsjefen i Helse Sør-Øst Atle Brynestad liker ikke utviklingen ved Sykehuset Telemark og skriver i en mail til NRK:

Helse Sør-Øst RHF er bekymret over resultatutviklingen ved Sykehuset Telemark HF.

Per juli hadde foretaket et negativt resultat på 12 millioner kroner og et negativt avvik i forhold til budsjett på 46 millioner kroner. På årsbasis har Sykehuset Telemark estimert et negativt resultat på 30 millioner kroner, mot et budsjettert positivt resultat på 25 millioner kroner.

Helse Sør-Øst RHF gjennomfører månedlige oppfølgingsmøter med alle helseforetakene. I møtene går vi gjennom ulike tema, blant annet den økonomiske situasjonen. Sykehuset Telemark HF har redegjort for planlagte og gjennomførte tiltak for å forbedre resultatet i 2014, noe som er nødvendig slik at foretaket retter opp den negative økonomiske utviklingen.

Sykehuset Telemark

En del av bygningene på Sykehuset Telemark er gamle.

Foto: Roald Marker / NRK

Har styring på økonomien

Men økonomidirektør Rønning tilbakeviser at Sykehuset ikke har kontroll på økonomien.

– Nei, det vil jeg ikke si. Men økonomien består av et ganske sammensatt system. Her er det elementer som vi har god oversikt over og andre som vi ikke styrer selv. Vi må jobbe med sakene vi har kontroll på og det mener jeg vi er godt i gang med.