Hopp til innhold

Fylkesvegane forfell – etterslep på 8 milliardar i Vestfold og Telemark

På dei meir enn tre tusen kilometrane med fylkesvegar i Vestfold og Telemark er etterslepet på vedlikehald enormt.

Mats Granli, byggeleder, Lars Kvale Svendsen, rådgiver veiforvaltning og Gunnar Berg Treidende, samferdselsdirektør

STORE UTFORDRINGAR: Mats Granli, byggjeleiar, Lars Kvale Svendsen, rådgivar vegforvaltning og Gunnar Berg Treidende, samferdselsdirektør på synfaring.

Foto: Anita Moland / NRK

– Det sprekk opp over alt, sukkar Lilly Sundin.

Vi møter henne og fleire naboar i Ånnerudveien mellom Skien og Porsgrunn. Ein av vegane som har eit tydeleg behov for oppgradering.

Tungtransport dundrar forbi stovevindauget

At vegstrekninga der dei bur i tillegg blir utsett for ekstra belastning frå tungtransport, gjer ikkje saka betre.

Foran fra venstre: Lilly Sundin, Frøydis Hegna og Gerd Ørbeck Langedal. Bak fra venstre: Roger Solgaard, Lasse Gundersen og Marius Gunnulfsen Leiulvsrud.

FRUSTRERTE NABOAR: Lilly Sundin, Frøydis Hegna og Gerd Ørbeck Langedal. Bak frå venstre: Roger Solgaard, Lasse Gundersen og Marius Gunnulfsen Leiulvsrud.

Foto: Anita Moland / NRK

Eit jorde i nærleiken skal fyllast ut med massar, og dermed køyrer lastebilane i skytteltrafikk forbi det vesle nabolaget ved Knardalstrand i Porsgrunn.

Det har dei allereie gjort dei tre siste åra, og blir ikkje ferdige med det første.

Transporten er heilt lovleg, men på hardt prøvde vegar som ikkje blir halden ved like, er naboane bekymra for at det skal gå heilt gale.

Vegen har glidd ut fleire stader, og ein støttemur har byrja å slå sprekkar.

– Vegen er ikkje bygd for så mange tonn som går her kvar einaste dag, seier Sundin, som saman med naboane har samla inn underskrifter for å markere seg overfor fylkeskommunen.

Store utfordringar

Fylkeskommunen innrømmer at det er deira ansvar, men seier samtidig at det ikkje er så mykje dei kan få gjort med saka.

– Det er mangel på statleg finansiering, seier Gunnar Berg Treidene. Han er samferdselsdirektør i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

– Det gjer at vi ikkje klarer å halde tritt med forfallet. Mange av våre vegar er heilt klart ikkje bygd for den trafikken vi har i dag. Vi har eit stort etterslep, seier han.

Naboene er frustrert over dårlig vedlikehold av veien der de bor.

Naboane er frustrert over dårleg vedlikehald av vegen der dei bur.

Foto: Anita Moland / NRK

Torsdag var dei på synfaring på den aktuelle strekninga, og likte dårleg det dei så.

Den siste tida har ho vorte mykje verre.

Treidene er først og fremst bekymra for den generelle trafikktryggleiken på dei aktuelle vegane.

– Vegane held ikkje den standarden folk forventar. Det er nitti prosent større risiko for å døy på ein fylkesveg enn på ein riksveg. Det er på tide at vi gjer noko med vegane og kapitalen vi faktisk har i dag, og ikkje berre byggjer nye vegar, meiner han.

– Nasjonal utfordring

Situasjonen er ikkje unik, men ei nasjonal utfordring alle som har ansvar for veg må prøve å løyse, seier Liselotte Aune Lee (Ap).

Ho er leiar av hovudutval for samferdsel i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

– Det handlar nok litt om at det er bygd veldig mykje vegar i Noreg dei siste ti åra. No ser vi resultata når vegane skal haldast ved like. Pengane strekk ikkje til, seier ho.

Lee opplever at det er vegane som ligg landleg til som kjem bakarst i køen.

– Det er nok der det er lågast trafikk, for vi prioriterer kost nytte. Der vi får mest mogleg veg for trafikantane.

Ho kan likevel forsikre det aktuelle nabolaget om at strekninga vil få ei mellombels oppgradering i næraste framtid.