Miljøministeren: – Vil kunne se barnebarna i øynene

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen sier han ønsker et nytt nasjonalt avfallsanlegg, som gjør at han kan se barnebarna i øynene i fremtiden.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H)

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) i gruvene i Brevik.

Foto: Øystein Økter / NRK

Tirsdag besøkte Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) Norcem og Brevik. Hensikten var å se nærmere på Dalen gruver og området Norcem ønsker å bruke til et nytt nasjonalt avfallsanlegg for farlig avfall.

Fra tidligere er det kjent at Miljødirektoratet anbefaler gruvene i Brevik til et nytt nasjonalt avfallsdeponi, etter at de gjorde en vurdering på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H)

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) snakket mye med de ansatte. Her sammen med tillitsvalgt Tom Jacobsen.

Foto: Øystein Økter / NRK

Blir de valgt, vil gruvene i Brevik lagre farlig avfall de neste 30–40 årene. Det nasjonale avfallsdeponiet på Langøya utenfor Holmestrand må erstattes innen 2020.

Vil ta lang tid

Tirsdag fikk statsråden høre argumenter både for og imot.

– Det viktigste for meg er å høre vurderinger fra alle berørte, og de som kjenner gruva og gruveforholdene er de som driver den og arbeider her, sier Helgesen.

Han sier alle innspill blir tatt med i den videre prosessen. En prosess som trolig vil ta lang tid. Det har nemlig kommet inn rundt 200 høringssvar om et framtidig deponi for farlig avfall.

Politisk rådgiver Jens Frølich Holte sier at de fleste innspillene gjelder Miljødirektoratets anbefaling av et deponi i Brevik.

Gruvegangene i Brevik

Gruvene i Brevik består av 25 mil med gruveganger. Et eventuelt fremtidig avfallsdeponi vil starte lagringen rundt 130 meter under havoverflaten.

Foto: Norcem

Helgesen var tirsdag klar på at arbeidet videre skal sikre at han kan se barnebarna i øynene i fremtiden.

– Det absolutt mest uforsvarlige ovenfor mine barn og barnebarn ville være om vi ikke fant en nasjonal løsning for farlig avfall. Vi kommer til å arbeide hardt for at vi skal ha en sirkulær økonomi her i landet, og at mest mulig skal settes inn igjen i ny industriell produksjon, men det kommer til å være farlig avfall i Norge fremover, sier han.

Tom Jacobsen

Tillitsvalg Tom Jacobsen sier de forventer en konsekvensutredning med bred medvirkning, hvis det blir en reguleringsplan.

Foto: Anne Lognvik / NRK

De ansatte er positive

Gruvene i Brevik er 100 år i år, og Norcem er den eneste produsenten av sement som er igjen i Norge. De 220 ansatte som arbeider i Brevik er positive til et mulig avfallsdeponi, sier tillitsvalgt i Industri Energi Tom Jacobsen:

– Vi stoler på at miljøministeren og departementet har gjort en grundig vurdering når de sier at gruvene er godt egnet, sier han.

Politisk enighet om "nei"

Anne Karin Hansen

Gruppeleder for Porsgrunn Høyre, Anne Karin Hansen, mener det viktigste å tenke på er fremtidens generasjon.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Et avfallsdeponi i Brevik har møtt stor skepsis både fra dem som bor i nærheten, og fra et samlet politisk miljø i Grenlandskommunene.

Gruppeleder for Høyre i Porsgrunn, Anne Karin Hansen, står fast på at de er imot.

– Jeg står bak vedtaket vi gjorde i Bystyret. Der var det stort flertall for at vi ikke ønsker at farlig avfall skal bli deponert i disse gruvene. I all fremtid, sier hun.