Merker økt trafikk etter brukollaps

Brukollapsen ved Holmestrand skaper mye trafikk på omkjøringsveiene. Fylkesvei 32 går gjennom Siljan, og der merket de trafikkøkningen i dag tidlig.

Bollene gikk unna i dag tidlig

Rolv Øverbø tar ut flere boller fra stekeovnen. Han har allerede solgt flere brett.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Rolf Øverbø

Rolf Øverbø, eier av YX i Siljan, hadde kunder innom hele morgenvakta. Tidlig en tirsdag i januar er det uvanlig.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Rolf Øverbø kommer på jobb allerede kvart over fem. Da klargjør han butikken slik at han kan åpne klokka seks. De fleste som kommer innom er faste kunder, denne dagen er annerledes.

– Det var fullt trøkk med en gang. Og det varte til halv åtte, sier Rolf Øverbø, eier av YX stasjonen i Siljan.

Bensinstasjonseieren tenkte ikke over hva som kunne være årsak til trafikkøkningen før en av kundene nevnte noe.

– Jeg skjønte ikke hva det var med en gang. Men så var det en som nevnte brua på E18, og da begynte det å demre for meg, smiler Øverbø.

Bekymret for sommeren

Gunn Berit Rygg Holmelid

Gunn Berit Rygg Holmelid, ordfører i Siljan.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Ordføreren i Siljan hadde heller ikke tatt det helt innover seg at den stengte E18 kunne medføre mer trafikk gjennom kommunen.

– Det ville ikke undre meg mye om det blir en økning, i og med at E18 blir stengt en god stund fremover. Så det spørs da om det er en del som finner ut at det er enklere å kjøre over Siljan, sier Gunn Berit Rygg Holmelid, ordfører i Siljan.

Den økte trafikken har både fordeler og ulemper for Siljan.

– Vi får se når sommeren nærmer seg, og hvordan det ligger an. Det er jo trafikken på sommeren som er størst, sier ordføreren.

Det har lenge vært et ønske fra befolkningen i Siljan at fylkesveien blir lagt om, spesielt i boligområdene.

– Dette er jo nok en påminnelse på behovet om å legge om fylkesvei 32, særlig over Holtesletta. Dette er jo ikke en vei som tåler så stor trafikkbelastning, sier ordføreren.

Bolletirsdag

Bensinstasjonseieren fikk en uvanlig start på det som vanlig er en rolig tirsdag morgen.

– Det gikk unna med kaffe, boller, spylervæske, bensin. Tirsdag morgen er en tid da jeg får gjort mange andre ting, egentlig. Det gjorde jeg ikke i dag, sier Øverbø.

Til vanlig har YX i Siljan bolletirsdag, så de gikk ikke tom for boller. Bensinstasjonseieren er fornøyd med at det kommer fler kunder.

– Jeg liker det. Det lønner seg alltid å kjøre over Siljan, smiler Øverbø.

Han er ikke bekymret for den økte trafikken.

– Kommunen blir ikke større av at det ikke kommer folk hit. Til mer gjennomgangstrafikk det er, til bedre er det. Alle legger igjen penger og ser Siljan, sier Øverbø.

Ingen tiltak

Statens vegvesen vil holde et ekstra godt øye med driften av fylkesvei 32, men har ingen umiddelbare planer om å sette inn ekstra tiltak på denne veien nå. Erfaringene fra da Hanekleivtunnelen var stengt, var at det ikke ble stor økning i trafikken.

– Det er skiltet omkjøring via fylkesvei 35, og vi regner med at trafikken over Siljan i liten grad vil øke på grunn av det som har skjedd på E18, sier Kjell Solheim, avdelingsdirektør i Statens vegvesen.