Unge med psykiske problemer søker hjelp på nettet

Stadig flere ungdommer tar kontakt med Mental helses nettjeneste. Unge ned i 13-års alderen ber om hjelp til å takle angst, depresjoner og selvmordstanker.

Mental helses nettjeneste får flere og yngre brukere

Tallene fra Mental Helse viser at de fleste som bruker nettjenesten er folk mellom 13 og 30 år.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

Mental helses nettjeneste, sidetmedord.no , får flere og flere henvendelser.

Siden starten i 2006 har antallet henvendelser økt hvert eneste år. Fra 2011 til 2012 økte antallet henvendelser med 22 prosent.

– Økninga viser at det er et stort behov for å hjelpe unge mennesker, sier daglig leder Aina Bergdahl.

– Vi vet at det hjelper

Arne Kjær trives som veileder på nettjenesten.

– Det handler mye om at flere unger føler at de ikke blit sett og hørt. Vi vet at det hjelper mange å skrive med oss, sier Arne Kjær i Mental helse.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK
Daglig leder Aina Bergdahl mener nettjenesten er avgjørende for å nå fram til yngre mennesker.

– Økninga viser at det er et stort behov for å hjelpe unge mennesker, sier daglig leder Aina Bergdahl.

Foto: Stine Hansen Bakkebø / NRK

– Terskelen er lavere for å skrive, forteller Arne Kjær. Han har jobba med nettjenesten siden starten for sju år siden..

De som tar kontakt er anonyme, men registrerer seg med navn og alder. Tallene fra Mental Helse viser at de fleste som bruker nettjenesten er folk mellom 13 og 30 år.

– Her får vi spørsmål om angst, depresjon, relasjonsproblemer, selvskading og selvmordstanker, forteller Kjær.

Alle henvendelser besvares innen 48 timer. Køen på pc-skjermen viser at det er mange som trenger hjelp.

– Det handler mye om at flere unger føler at de ikke blitt sett og hørt. Vi vet at det hjelper mange å skrive med oss, sier Kjær.

Ofte anbefaler vi folk om å ta kontakt med helsesøster, kontaktlærer eller fastlege.

– Dette er framtida

Etter flere år med Hjelpetelefonen ble Mental helse bevisst på at de yngste innringerne ofte hadde de alvorligste problemene, men det var likevel få unge som ringte inn.

– Mange unge lever store deler av livene sine på sosiale medier. Det er nok derfor de yngste foretrekker å skrive med oss. De er vant til å uttrykke seg skriftlig, sier Kjær.

Nå håper Mental helse å utvikle tjenesten til å bli mer likt såkalt chat. I dag fungerer tjenesten mer som e-post.

– Nettet blir et satsingsområde i åra framover. Dette er framtida, sier Bergdahl.