Hopp til innhold

Mener slitte dekk var årsaken til alvorlig ambulanseulykke

Arbeidstilsynet har konkludert med at fart, føre og slitte dekk førte til den alvorlige ambulanseulykken på E18 ved Holmestrand i januar. Tre personer ble skadd i ulykken.

ambulanse etter ulykke

ALVORLIG ULYKKE: Flere personer ble skadet i ulykken.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Ulykken skjedde den 18. januar i år.

Ambulansen fikk sleng på glatta, og havnet på taket i midtrabatten.

En ansatt ble alvorlig skadd, og sendt til Oslo universitetssykehus (OUS) med helikopter.

To andre ansatte ble sendt til legevakt.

Pasienten om bord var uskadd, og ble fraktet videre med en ny ambulanse fra stedet.

– Ikke godt nok

Bakdekkene på bilen var under to måneder gamle, men Arbeidstilsynets undersøkelser viser at de hadde mønsterdybde under minstekravet.

Lovkravet til kjøretøy over 3500 kg er på fem millimeter mønsterdybde.

Ulykkesdagen hadde bilen mønsterdybde fra 3,20-4,17 millimeter på høyre bakdekk og 3,93-4,51 millimeter på venstre bakdekk.

Torbjørn Lia, avdelingssjef for Ambulansetjenesten i Vestfold.
Foto: Håkon Lie / NRK

Sjekkliste for kontroll av ambulanse ble gjennomført den aktuelle dagen, og dekk ble kontrollert uten merknader, opplyser Sykehuset.

– Vi anerkjenner Arbeidstilsynets konklusjoner og vil følge opp pålegget, sier avdelingssjef for Ambulansetjenesten Torbjørn Lia.

Han sier de har gått opp rutinene grundig etter ulykken.

– Rapporten viser at vi har på plass systemer, rutiner og prosedyrer for å sjekke bilene, men at vi systematisk må kvalitetssikre at rutinene fungerer og at våre ansatte er i stand til å avdekke feil og mangler ved bilene.

Torbjørn Lia, avdelingssjef for Ambulansetjenesten i Vestfold.
Foto: Håkon Lie / NRK

Ambulansetjenesten og prehospital klinikk sier de har god dialog med tillitsvalgte og verneombud i etterkant av ulykken.

Det er gjennomført endringer i rutiner for kontroll og oppfølging av ambulansene, sier Lia.

– Ett av områdene vi merket oss var sikkerhetskontroll av kjøretøy. Det systemet som var etablert ser vi ikke fungerer godt nok. Det er derfor rullet ut ny kjøretøykontroll som skal ivareta dette på en bedre måte.

Tar vare på de ansatte

De ansatte ved sykehuset ble sterkt preget av hendelsen. Det sier klinikksjef Erik Nordberg ved prehospital klinikk.

Portrettbilde av Erik Nordberg, klinikksjef ved Sykehuset i Vestfold.

Erik Nordberg, klinikksjef ved Sykehuset i Vestfold.

Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

En slik hendelse vil prege alle, uansett arbeidsplass, sier han til NRK.

– Vi har fullt fokus på både å ivareta våre medarbeidere og ikke minst pasientsikkerheten i alle ledd.