– Elever og sykler havner i grøften

Foreldre til elever ved Store Bergan skole i Sandefjord frykter for elevenes sikkerhet på skoleveien. Nylig ble en kvinne påkjørt like ved skolen.

Skolevei uten fortau

TRANGT: Det er ikke plass til en skoleelev eller syklist når to biler møtes på Haneholmveien.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– En har jo måttet ta opp sykler og elever fra grøftene. De må jo vike når det kommer biler, sier Elisabeth Evensen i FAU ved Store Bergan skole i Sandefjord.

Elisabeth Evensen - ute på skoleveien

BEKYMRET: Elisabeth Evensen i FAU er skremt etter at det nylig skjedde en påkjørsel på veien.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Sammen med resten av foreldreutvalget er Evensen bekymret for skoleelevenes sikkerhet når de ferdes på fylkesvei 170, Haneholmveien, til og fra skolen. Veien er smal, uten fortau og var tidligere enveiskjørt.

Alvorlig ulykke

Mandag ble en kvinne sendt til Oslo universitetssykehus Ullevål med modarete skader etter å ha blitt påkjørt på veien.

– Her var det en voksen involvert, og det er like vondt. Vi er redd for den dagen dette skjer med en av ungene våre, sier Evensen.

Rektor ved Store Bergan skole, Gunnar Straand, deler foreldrenes bekymring. Han ser imidlertid ingen enkel løsning for å trygge skoleveien.

– Vi vet at kommunen og veimyndighetene har hatt planer ganske lenge, både med eventuell enveiskjøring på veien og en alternativ adkomst til skolen. Men det er noe med utbyggingsområder som må bli klare først, sier rektoren.

Trafikkulykke i Sandefjord

ULYKKE: Mandag ble en kvinne påkjørt i Haneholmveien.

Foto: Geir Eriksen

Tidligst løsning etter 2021

Vegvesenet i Vestfold har vært på befaring, men mener at dersom det skal bygges sykkel- og gangvei må det erverves grunn, noe som krever at veien kommer med i handlingsprogram for fylkesveier.

Der ligger den ikke, og den kan tidligst komme med i neste periode, etter 2021. Heller ikke Sandefjord kommune har tatt initiativ til å få veien med i handlingsprogrammet.

Sykkel m hjelm foran skole - Store Bergan Skole

SYKLER: Mange elever sykler til skolen.

Foto: H. Philip Hofgaard / NRK