Vil fjerne skolemelken

Skolemelkordningen bryter med gratisprinsippet i skolen, mener rektor og skolesjef.

Barnehender tar skolemelk

UENIGE: Julie Midtgarden Remen i Kunnskapsdepartementet mener skolemelk ikke bryter med gratisprinsippet. Tønsberg-rektor er uenig.

Foto: Lise Sørensen / NRK

– Vi har mange elever som har råd til å få levert melk i klasserommet hver eneste dag, men vi har også flere som ikke har det, sier rektor ved Vear skole i Tønsberg, Jan Erling Losnedal.

Han mener skolemelkordningen er blant tingene som bryter mest med gratisprinsippet i skolen.

– Det dreier seg om fattigdomsproblematikk. På sikt tenker jeg at denne ordningen må bort.

Jan Erling Losnedal

IMOT: Jan Erling Losnedal mener ordningen med skolemelk må bort.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

Slutta med skolemelk

Nabokommunen Færder har satt strek for både melk- og fruktordning til dette skoleåret.

– Grunnen er gratisprinsippet, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Det dreier seg om inkludering av alle elever og gi dem like muligheter, og kommunen mener altså at skolemelk- og fruktordningene ikke sørger for det.

– I tillegg er det administrasjon, organisering, utdeling, svinn, rot og lukt etter kartonger som er med i vurderinga, sier skolesjef Kjell Jensen.

Gratis abonnement

Tine, som står for skolemelkordningen «Skolelyst», sier de er sitt ansvar bevisst.

– Vi ser hele tiden på ordninger som kan sikre at alle barn har muligheten til å benytte seg av ordningen, blant annet gjennom våre prissetting, gratis abonnement og andre tiltak, sier leder Ellen Undebakke.

Tine gir hver skole muligheten til å dele ut et gratis abonnement på melk hvert skoleår. De kaller det selv sosial utjevning.

– Ved noen skoler er det flere elever som får dette tilbudet, ved andre skoler er det ingen elever som har behov for dette, sier hun.

Vil ikke dette føre til større forskjeller i klasserommet når det blir en mindre gruppe elever som ikke får skolemelk?

– Nei, dette er en anonym ordning som styres av administrasjonen ved skolen, så dette er på ingen måte stigmatiserende, svarer Undebakke.

– Ikke det største problemet

Statssekretær Julie Midtgarden Remen i Kunnskapsdepartementet mener skolemelk ikke bryter med gratisprinsippet. Det omfatter kun undervisningsmateriell og faglige og sosiale aktiviteter som skolen arrangerer i forbindelse med opplæringa.

– I utgangspunktet tenker jeg at skolemelk eller skolefruktordningen ikke bidrar til den største forskjellen i klasserommet. Mat og drikke må man ha med uansett, enten man kjøper melk gjennom skolemelkordningen, eller om man har med melk eller vann hjemmefra. Jeg tror ikke det er der de største forskjellene ligger.

– Trøblete

Rektor Losnedal mener det er problematisk med et helt kommersielt salg fra én aktør i skolen. Han får støtte fra skolesjefen i Færder.

– Forfordeling til Tine er trøblete. Det er blitt butikk i stor skala med press på utvalg av produkter, sier Kjell Jensen.

Det er imidlertid åpent for alle aktører å tilby skolemelk til skoler i Norge.

– Tine har distribusjonsnettet som gjør at det er mulig å ha en skolemelkordning over hele landet, men vi er helt åpne og positive til konkurranse, sier Undebakke.

– Men vi har ikke sjans, sier administrerende direktør i Q-meieriene Bent Myrdahl. – Da må du ha et distribusjonssystem og et sette opp et kjølesystem på skolene. Vi er så små og våre produkter ville blitt veldig kostbare, fortsetter han.