Advokat frikjenner kommunetopp i byggesak

Tjøme-rådmannen påvirket ikke utfallet i en byggesak der broren og kusinen var involvert, konkluderer Tenden advokatfirma. Likevel innrømmer kommunen saksbehandlingsfeil.

Rådmann i Tjøme kommune Christine Norum

Rådmann Christine Norum har ikke gjort noe galt, konkluderer advokatfirma.

Foto: Rune Jensen / NRK

De har undersøkt saken etter at Fylkesmannen hadde spørsmål om rådmann Christine Norum hadde behandlet en byggesøknad for broren eller ikke.

Tenden har undersøkt saken i oppdrag fra kommunen etter at NRK skrev om byggesøknaden.

Saken dreier seg om en klage på utbygging av ei hytte på Tjøme, som er eid av rådmannens kusine.

Rådmannens bror, som er arkitekt, sto som ansvarlig søker, og fikk godkjent utbyggingen på 45,2 kvadratmeter.

En nabo klaget på vedtaket, og i klagesaken sto det i sakspapirene at rådmannen mente klagen «ikke måtte tas til følge».

– Visste ikke om saken

Ifølge undersøkelsene til Tenden er det ingen grunn til å tro at rådmannen har vært en del av saken.

Saksbehandleren på saken sier hun ikke på noe tidspunkt var i kontakt med Norum om saken eller visste at rådmannen var i familie med søker og hytteeier. Hun ble første gang kjent med byggesaken etter at Fylkesmannen hadde avgjort klagesaken.

Vedtaket er derfor gyldig, mener Tenden.

– Jeg er tilfreds med at undersøkelsene viser at rådmannen overhodet ikke har vært involvert i saken, og at slektskapsforhold ikke har hatt betydning for våre vedtak, sier ordfører Bente Kleppe Bjerke (Ap).

Saksbehandler er inhabil

Tenden mener derimot at rådmann Christine Norums slektskapsforhold gjorde henne og hennes direkte underordnede inhabile.

Ansvarlig saksbehandler var derfor ikke habil til å fatte vedtak, noe som er en saksbehandlingsfeil.

Likevel mener Tenden at det ikke har påvirkning på saken.

– Siden saksbehandleren var ukjent med rådmannens slektsforhold, kan dette ikke ha påvirket hennes vedtak. Det foreligger derfor ikke ugyldighet eller grunnlag for omgjøring, sier advokat Erik Bruusgaard, Tenden Advokatfirma ANS.

– Bruken av begrepet «rådmannens innstilling» brukes av administrasjonen, men betyr ikke at rådmannen personlig har behandlet saken, sier Bruusgaard.