Mener politiske vedtak er motarbeidet

Flybåteier Arne Osmundsvaag mener fylkesadministrasjonen har hatt en egen agenda ved innkjøp av transporttjenester til Østre Bolæren. – Vi har holdt oss til regelverket, sier regionaldirektøren.

Østre Bolæren

ØSTRE BOLÆREN: Flybåten AS legger nå frem en rapport om kontraktene og transporten til Østre Bolæren mellom 2006 og 2016.

Foto: Karianne Hinlo / NRK

Arne Osmundsvaag, daglig leder i Flybåten AS, leverer nå en rapport til kontrollutvalget og fylkespolitikerne. Der pekes det på uregelmessige forhold selskapet mener bør granskes.

– Vi legger vekt på kritikkverdige forhold i samtlige innkjøp av transport til Østre Bolæren foretatt av Vestfold fylkeskommune. Vi mener administrasjonen har hatt en egen agenda og vært illojale mot politiske vedtak.

Arne Osmundsvaag

– KRITIKKVERDIGE FORHOLD: Arne Osmundsvaag, daglig leder i Flybåten AS, mener kontrollutvalget må undersøke om fylkesadministrasjonen har motarbeidet politiske vedtak.

Foto: Christian Nygaard-Monsen / NRK

Sverre Høifødt, regionaldirektør i Vestfold fylkeskommune, kjenner seg ikke igjen i påstandene.

– Jeg har ingen kommentar til kritikken. Vi mener vi har holdt oss til regelverket i denne saken.

Ønsker gransking

Flybåten AS har utarbeidet et dokument om kontraktene og transporten til Østre Bolæren mellom 2006 og 2016. Osmundsvaag sier dette er gjort for å varsle politikerne og ber nå kontrollutvalget om å gjøre uavhengige undersøkelser.

– Vi håper det skal bli ryddet opp. Sånne forhold går det ikke an å ha i et fylke, eller drive forretning under.

Hva er motivet for å legge frem denne rapporten?

– Vi anmoder kontrollutvalget om å gjøre sine uavhengige undersøkelser. Vi mener saken er så alvorlig at den ikke kan få gå inn i Vestfold fylkeskommunes historie, utdyper Osmundsvaag.

Regionaldirektør Sverre Høifødt ønsker ikke å kommentere kritikken fra Osmundsvaag og Flybåten AS, men sier det er greit med en eventuell gransking.

– Jeg kan ikke kommentere en slik påstand. Kontrollutvalget får gjøre sin vurdering av denne saken. Da blir det gjort en ordentlig vurdering, og det er slik det skal være.