Mener politikerne er på villspor i sin kritikk av Fylkeslegen

SKIEN/PORSGRUNN (NRK): Lokalpolitikerne i Skien mener Fylkeslegen i Telemark skremmer befolkningen ved å besvare spørsmål om rapporter. Pasientombudet mener politikerne er på villspor.

Else Jorunn Saga

Pasientombud i Telemark, Else Jorunn Saga, mener politikerne og innbyggerne i Telemark må være glade for at Fylkeslegen gjør tilsyn ved Sykehuset Telemark.

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

– Åpenhet skaper tillit, ikke frykt, sier pasientombud Else Jorunn Saga, som derfor mener politikerne tar feil i sin kritikk.

Steinar Aase

Fylkeslege Steinar Aase i Telemark har besvart spørsmål fra NRK om en rapport om dødsfall ved Sykehuset Telemark.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK
Karianne Hansen, Skien Frp

Karianne Hansen fra Skien Frp mener Pasientombudet kan ha misforstått leserinnlegget der lokalpolitikerne kritiserer Fylkeslegen.

Foto: Frp

– Blåser opp rapporter

Et åpent brev fra ledende skienspolitikere, der de kritiserer fylkeslege Stein Aase for å offentliggjøre en foreløpig tilsynsrapport ved Sykehuset Telemark og skape frykt i befolkningen, har skapt debatt.

Dette sa skienordfører Hedda Foss Five (Ap) til NRK i går:

– Jeg synes det er betenkelig når man til de grader blåser opp rapporter som ikke er ferdig konkluderte. Sykehuset har jo ikke fått kommet til motmæle før nå, og det skaper frykt som jeg mener er helt ubegrunnet.

Ikke lov å holde hemmelig

Den foreløpige rapporten fra Fylkeslegen ble omtalt i NRK 25. april - der også sykehusdirektør Bess Frøyshov fikk svare. Rapporten forteller blant annet om mulige lovbrudd når det gjelder uforsvarlig høyt pasientbelegg.

Aase understreket at en foreløpig tilsynsrapport er et offentlig dokument.

– Vi har ikke lov til å holde den hemmelig. Når vi får forespørsler fra media prøver vi å besvare de så grundig og samvittighetsfullt som mulig.

Trygghet med åpenhet

Pasient- og brukerombud i Telemark, Else Jorunn Saga, mener at brevskriverne er på villspor når de ber Fylkeslegen holde igjen.

– Åpenhet rundt pasientsikkerhet skaper ikke utrygghet. Jeg vil si at prinsippet om og praktisering av åpenhet, skaper trygghet. Sykehusledelsen fikk anledning til å kommentere det da den foreløpige rapporten kom, så det ser jeg ikke på som et problem, sier Saga.

Hun legger til at det er trygt å la seg behandle ved Sykehuset Telemark, og at de aller fleste kontaktene mellom pasient og behandler går veldig bra. Men hun mener det skal bli møtt med respekt og ydmykhet når det kan ha skjedd alvorlig svikt i behandlingen.

Sykehuset Telemark HF sin undersøkelse og behandling av pasienten var klart uforsvarlig, og derved pliktbrudd i henhold til spesialisthelsetjenesteloven. Det er avdekket en rekke feil og mangler. Det er også påvist brudd på regler om journalføring. Fylkesmannen ser alvorlig både på de medisinske feilene som er avdekket, og på at ikke sykehuset i større grad har tatt selvkritikk ved sin egen gjennomgang av saken. Det er også alvorlig at sykehuset overfor de pårørende frikjente sin egen handlemåte, før det hadde vært gjort en adekvat intern gjennomgang og uten at saken hadde blitt meldt til Statens helsetilsyn slik loven krever.

Fra Fylkesmannen i Telemarks tilsynssak

– Må ha misforstått

– Fylkeslegen gjør jobben sin, og det skal vi alle sammen være veldig glade for. Jeg er mer bekymret for at ressursene hos tilsynsmyndighetene ikke er tilstrekkelig for at de får gjort den viktige jobben de er satt til å gjøre.

En av brevskriverne, Karianne Hansen (Frp), sier hun er redd Saga har misforstått noe av budskapet i leserinnlegget. Hun avviser at det kan vere kommunepolitikerne som kan ha misforstått.

– I vårt leserbrev sier vi at det er kjempebra at Fylkeslegen følger med og påpeker feil og mangler. Men vi påpeker at den saken er i en prosess, og syntes at det kanskje var uklokt av Fylkeslegen å uttale seg før sykehuset hadde fått gjort ferdig sin rapport, slik at vi kanskje hadde fått en mer nyansert betoning av saken.