Mener Norge bør eksportere stillehavsøsters

FÆRDER NASJONALPARK/VESTFOLD (NRK): Norge har mer enn nok stillehavsøsters, likevel importerer vi fra andre land.

En åpnet stillehavsøsters.

IMPORT OG EKSPORT: – I dag importerer vi faktisk stillehavsøsters til Norge. Det er egentlig ikke nødvendig. Vi burde heller bli en eksportør av stillehavsøsters, sier miljøminister Vidar Helgesen.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Selv om stillehavsøstersen er uønsket i norske farvann, har den etablert seg langs store deler av kysten. Likevel importerer Norge 10 000 stillehavsøsters hver uke til bruk i matproduksjon.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen mener vi heller bør eksportere den.

– Jeg tror at hvis vi virkelig skal få bukt med den, så må vi gjøre bruk av den. Derfor har jeg stor tro på at flere kommersielle aktører bør høste og selge dette, sier Helgesen til NRK.

Varsel til folk flest

Vidar Helgesen med sjøen i bakgrunn.

VARSELORDNING: Miljøminister Vidar Helgesen ønsker seg et stillehavsøsters-varsel på samme måte som vi har blåskjellvarsel i dag.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Færder nasjonalpark er et av stedene hvor stillehavsøstersen finnes i store kvanta, og håpet er at flere skal få mulighet til å plukke den for salg.

– Hvordan kan politikerne bidra til at det blir enklere å få kommersialisert dette?

– Vi må sørge for at systemene for å kvalitetssikre den, er gode, sier Helgesen og fortsetter:

– Det er også viktig at vi får på plass et system for å ha et varsel til folk flest, for det er også noe folk kan plukke når de skal hygge seg på sommeren. Et slik varsel kommer vi til å få på plass.

Positive til kommersialisering

Ifølge Helgesen er både Landbruksdepartementet og Mattilsynet positive til kommersialisering av stillehavsøstersen, noe som er gledelige nyheter for Trond Sveen.

Han driver familiebedriften Sunnhordland havbruk, og er enn så lenge den eneste som driver stort kommersielt for å selge stillehavsøsters.

Sveen leverer cirka 5 000 østers hver uke til butikker i Norgesgruppen og restauranter i Oslo. Flesteparten er plukket i Vestfold.

Han leverer gjerne mer, men da må forholdene ligge bedre til rette for det.

– Per i dag, når vi høster, så tar vi det i nett i sjøen og til land. Vi kan ikke la det ligge til neste dag, for da kommer vi inn på et regelverk som sier det er oppdrett. Hvis vi får lov til å plukke om høsten og la det henge, så kan vi høste derfra hele vinteren. Da vil vi ha bedre leveringssikkerhet overfor kundene.

Trond Sveen med havet i bakgrunnen.

ØNSKER REGELENDRING: Trond Sveen mener det er rart at Norge fremdeles importerer stillehavsøsters når vi har mer enn nok selv.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Han håper derfor på en endring i regelverket på dette området.

– Hvis vi får lov til å ta skjell som kanskje ikke har den matfylden kundene forventer, og la de henge i fritt vann og spise seg opp, så blir det et bedre produkt. Da kan du ta høyere betaling, og levere til utlandet.