Bygde miljøgate for 24 millioner – politiet mener den er trafikkfarlig

– Den er for smal for at alle skal få plass.

Miljøgata i Porsgrunn

TRAFIKKFARLIG: Politiet mener deler av den nye miljøgata er trafikkfarlig fordi den er for smal og fordi feltene for sykkel og parkering tar for mye plass.

Foto: Håkon Lie / NRK

Ifølge Transportøkonomisk Institutt (TØI) har miljøgater som formål å redusere farten, i tillegg til å øke tryggheten og forbedre forholdene for myke trafikanter. Ulike miljøgater er bygget rundt om i hele landet.

Etter i underkant av to års bruk av miljøgata i Porsgrunn, ser politiet seg nødt til å vurdere bøtelegging for å gjøre strekningen trafikksikker.

...

Trafikkoordinator Nils Anders Bruun håper at eventuelle bøter vil bidra til at folk kjører etter loven i gata.

Foto: Håkon Lie / NRK

– Gata er jo en fin gate, men den er krevende og utfordrende for dem som ferdes. Den er for smal for at alle skal få plass og ferdes trafikksikkert og trygt, sier trafikkoordinator i politiet, Nils Anders Bruun.

Han snakker om den nederste delen av miljøgata i Porsgrunn.

Hele gata er delt inn i tre parseller. Disse kostet 24 millioner kroner å bygge. Det er den nederste parsellen som ansees som trafikkfarlig og som ble åpnet i november 2019. Det er uvisst hvor mye som gikk til akkurat denne delen.

Risikerer bot på 4000 kroner

Bruun mener at denne delen av gata er for smal, og at sykkelfeltet sammen med parkeringsfeltet tar for mye plass. Dette gjør det krevende for kollektivtrafikk som ferdes der flere ganger om dagen.

Han forteller at politiet nå vurderer å gi bøter på 4000 kroner til alle som kjører i sykkelfeltet, i håp om å skape et mer trafikksikkert miljø.

– Vi ønsker ikke å bøtelegge noen, men vi må ordne det sånn at folk kjører lovlig her. Skulle det skje en ulykke nå, og vi bare ser igjennom fingrene, så er ikke det heldig, sier han.

– Venter på at noe skal skje

Ingunn Brekke syns gata stort sett er fin å se på, men syns ikke den er så bra når du kommer kjørende med bil fordi mange legger seg i sykkelfeltet.

..

Ingunn Brekke ser stadig at bilistene legger seg over i sykkelfeltet. Hun syns gata er for trang.

Foto: Håkon Lie / NRK

– Kommer det sykler der da, blir det for trangt rett og slett. Vi går egentlig bare og venter på at det skal skje noe her, sier Brekke.

Leif Rolf Halvorsen er enig med Brekke i at gata er fin å se på, men han syns ikke den er noe særlig i praksis.

– De burde i hvert fall ikke ha smalet den inn, og sykkelfeltet på siden er bare bånn, sier han og legger til at det hindrer trafikken.

Kamp om hver centimeter

– Gata er smal, men den er innenfor veinormalene slik vi tolker de. Men her er det jo en kamp om hver centimeter, sier prosjektkoordinator for Bypakke Grenland, Lars Martin Sørli.

Han ser at gata har et forbedringspotensial. Likevel ser de gode resultater ut fra målsettingene om redusert gjennomgangstrafikk og lavere hastighet.

– Vi har prioritert gående og syklende, og dermed er kjørefeltet så smalt som det kan være.

Han legger til at det er beklagelig at folk ikke oppfatter dette som en trygg løsning da dette var en av hensiktene. Han informerer om at denne gata var første trinn av mange planlagte i området for å redusere trafikken både i mengde og i hastighet.

Nå må det trolig brukes penger på å utbedre strekningen. De ulike partene har avtalt et møte førstkommende tirsdag der innspill til utbedringer og tiltak vil bli tatt opp.

Hvor mye utbedringene av gata vil koste, kan han ikke si noe om enda.

– Vi tar dette med videre inn i evalueringa.

...

Prosjektkoordinator for Bypakke Grenland Lars Martin Sørli sier det er beklagelig at gata blir oppfatta som trafikkfarlig, og ønsker å ta dette med videre.

Foto: Håkon Lie / NRK