– Hvorfor må jeg, og ingen andre, søke om dette?

Ove Munthe-Dahl i Larvik måtte søke om en liten utrigger. Ingen andre i kommunen har måttet det samme de ti siste årene.

Ove Munthe-Dahl på sin utrigger

REAGERER: Ove Munthe-Dahl reagerer på forskjellsbehandlingen. Han er den eneste som har måttet søke om å få utrigger de siste ti årene.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Brygga til Munthe-Dahl ligger idyllisk til ved Larviksfjorden. Her ligger bryggene tett og mange har montert en utrigger. Det vil si en bjelke, ofte av stål, som holdes flytende på vannet for å fortøye en båt.

Ifølge Larvik kommune er det kun Ove Munthe-Dahl som har måttet søke om å få ha en slik utrigger i løpet av de siste ti årene.

– Jeg reagerer på urettferdigheten. Jeg har utrigger og naboen har utrigger, men bare jeg må søke. Det synes jeg er urettferdig.

Varsel om tvangsmulkt

Munthe-Dahl fikk i 2011 varsel om tvangsmulkt og krav om riving før han etter en lang søkeprosess fikk beholde utriggeren sin. Samtidig har naboens og andre utriggere i Larvik kommune fått ligge uten noen som helst søknad eller innblanding fra kommunens side.

– Jeg har påpekt dette for kommunen, men får bare det jeg kaller svadasvar eller ikke noe svar i det hele tatt.

Kommunalsjef Hilde Bøkestad skriver i en e-post at kommunen ikke kjenner til at det er en utrigger hos naboen. Og at det gjennom årenes løp har vært etablert en god del bryggeanlegg som er ulovlige tiltak som kommunen ikke har hatt ressurser til å prioritere oppfølgingen av.

Nabokrangel

Utrigger

FIKK RIVNINGSKRAV: Utriggeren er den eneste som kommunen har krevet revet i løpet av de ti siste årene.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Ifølge kommunen ble saken oppdaget da de var på befaring i forbindelse med en ferdigmelding. Ove Munthe-Dahl mener derimot at en årelang konflikt mellom ham og naboen er noe av bakgrunnen.

Munthe-Dahl hevder at også naboens mangler søknad, og at også utriggeren til naboen har kommet til i løpet av de siste årene. I kommunens papirer går det fram at da kommunens folk kom på et uanmeldt tilsyn hos naboen var ikke utriggeren der.

Naboen kjenner heller ikke til at han har søkt om å få ha utrigger, men sier deres utrigger har ligget der bestandig.

Avviser forskjellsbehandling

Larvik kommune avviser blankt at det er noen forskjellsbehandling i denne, eller andre saker. Til denne saken har Larvik kommune fått anledning til å imøtegå alle påstander og rette eventuelle faktafeil. Til det har NRK fått følgende svar fra kommunalsjef Hilde Bøkestad:

"Jeg registrerer at NRK er opptatt av nabokrangler og forsøker å bruke privatrettslige tvister til å sette kommunen i et dårlig lys. Her har den ene naboen blitt konfrontert med en ulovlighet av kommunen og har fått anledning til å søke og fått godkjent søknaden slik at ulovligheten har blitt lovlig. Naboen slår så tilbake mot den andre naboen, og anklager denne for en tilsvarende ulovlighet. Forskjellen er at når kommunen kom for å sjekke denne er det ingen ulovlighet der. Da er ikke dette noe kommunen verken kan eller bør reagere i forhold til.

Slike saker skaper unødvendig mye merarbeid for kommunen, derfor har kommunen valgt, som formidlet til NRK, å lage en tilsynsstrategi slik at man retter sin innsats mot oppfølging av ulovligheter der saksbehandlerkapasiteten kan gi mest samfunnsnytte, og at tilsynsmyndigheten ikke blir misbrukt som redskap i nabokrangler. Det er overraskende at NRK velger å framstille dette som at kommunen ikke driver etisk forsvarlig, og heller velger å løfte fram ryktespredning som grunnlag for saksvinklingen.

Jeg har en hektisk arbeidshverdag og må prioritere tiden min til de mange viktige utfordringene Larvik kommune står overfor, derfor avstår jeg fra å stille til intervju i denne saken."