Mener Lardal klarer seg best alene

Leder for Lardal tverrpolitiske liste er imot sammenslåing, uavhengig av hva utredningen som legges fram i april sier.

Erik Sørensen

KRITISK: Erik Sørensen, leder for Lardal tverrpolitiske liste, er kritisk til sammenslåing med Larvik kommune.

Foto: Tanita Wassås Kveinå / NRK

Lardal-ordfører Liv Grinde (Ap) mener man må se på utredningen som blir lagt fram i april før man tar en endelig beslutning rundt fremtidig kommunestruktur for Lardal.

Leder for Lardal tverrpolitiske liste, Erik Sørensen, mener imidlertid man kan spare seg bryet.

– Vi har en veldig god kommune i dag og økonomien er svært bra. Vi ønsker et lokaldemokrati, og vi ønsker å opprettholde det vi har i dag, sier Sørensen.

Forrige tirsdag møtte over 200 på debatt om kommunesammenslåing, og engasjementet er stort.

Les også: Lardals innbyggere sier nei til sammenslåing

Venter på utredning

Sørensen påpeker at mange jobber vil forsvinne dersom kommunen velger å slå seg sammen med Larvik.

– Vi må huske på at Lardal har 220 ansatte i kommunen. Forsvinner kommunen forsvinner også de jobbene.

Ordfører Liv Grinde mener imidlertid man er nødt til å se på det i et større perspektiv.

– Ja, det er mange ting som taler for at Lardal ikke bør slå seg sammen med Larvik. Men her er det snakk om hvordan det vil bli fremover, og vi ser at vi hele tiden blir utfordret på mange ting, som for eksempel spesialtjenester, sier hun.

– Godt tjenestetilbud

– Derfor er det viktig at vi gjør denne utredningen, for å kunne se om det er liv laga for oss. Vi som politikere vil få bedre oversikt over de utfordringene vi vil møte og som vil bli vanskelige for en kommune med 2400 innbyggere, forklarer Lardal-ordføreren.

Sørensen mener Lardal har det best for seg selv.

– Vi som kommune har ikke plikt til å utrede noe som helst. Lardal er en god kommune og den kan bestå slik den står i dag. Vi har et svært godt tjenestetilbud sammenlignet med Larvik, påpeker han.