Hopp til innhold

Mener korrupsjonsdom kan få stor betydning for offentlig ansatte

Dersom de tiltalte blir dømt i Tjøme-saken, må offentlig ansatte slutte nesten helt å ta imot vennetjenester, mener forsvarer. Aktor er uenig.

Thomas Skjelbred, Rune Breili, Knut Henrik Strømme, Harald Svendsen.

Saken startet i retten fredag. Fra venstre advokat Thomas Skjelbred, tiltalt Rune Breili, advokat Knut H. Strømme og tiltalt Harald Svendsen.

Foto: H. Philip Hofgaard / NRK

– Det var venner som byttet tjenester, sa forsvarer Thomas Skjelbred da den omstridte korrupsjonssaken startet fredag.

Han frykter at en dom kan bety at offentlig ansatte i hele Norge må takke nei til vennetjenester.

Det avviser Økokrim. De viser til at det er ganske strenge regler for dette allerede.

Økokrim varsler at de legger fram nye bevis når saken nå går for fjerde gang i norsk rett.

Begge de tiltalte sa seg ikke skyldige da saken startet fredag formiddag.

NRK forklarer

Dette er Tjøme-saken

Tidligere byggesaksleder Harald Svendsen og arkitekt Rune Breili er tiltalt for korrupsjon.

  • Arkitekten tegnet hus for byggesakslederen.
  • Samtidig behandlet byggesakslederen saker fra arkitekten.

De tiltalte mener det var vennetjeneste. Økokrim mener det var korrupsjon.

Tjøme-saken har gått flere runder i retten.

  • I tingretten ble de dømt 
  • I lagmannsretten ble de frifunnet.
  • Frifinnelsen ble opphevet av Høyesterett i sommer. Derfor må saken opp i lagmannsretten en gang til. 

Overordnet handler saken også om omstridt bygging i strandsonen

  • Hytter, brygger og plattinger ble utvidet og gjorde at folk flest ikke lenger kunne gå der de hadde gått tidligere. 
  • I Færder kommune har de funnet feil ved så mange byggesaker at flere ansatte kun jobber med oppfølging av ulovligheter.
  • Flere har fått beskjed om å rive det som er bygget ulovlig. 

Les mer om Tjøme-sakene her:

Ny runde i retten

Kjernen i saken er at arkitekt Rune Breili tegnet et hus for Harald Svendsen, som var byggesaksleder i Tjøme kommune.

Tjenesten ble gitt i skjul og var verdt 28.000 kroner, ifølge den forrige dommen i lagmannsretten.

Likevel ble begge to den gang frifunnet.

Men Økokrim anket avgjørelsen. De fikk medhold i Høyesterett, som opphevet frifinnelsen.

Dermed møter Breili og Svendsen for nok en runde i lagmannsretten.

Mølledammen 9

Det arkitekttegnende huset ble solgt av Svendsen for 7 millioner. Han måtte senere gi et betydelig prisavslag for byggefeil. I retten innrømmet han å ha brukt svart arbeidskraft.

Foto: Faksimile fra annonse

Kan dømmes uten å bevise at man får noe tilbake

Det er ikke bevist at Svendsen har gitt fordeler til arkitekten. Det gjentok også aktor Henrik Horn da han innledet fredag.

Likevel kan de bli dømt.

Loven åpner nemlig opp for at du kan bli dømt for ha bestukket noen med penger eller tjenester, uten å ha fått noe tilbake.

Men loven sier det må være en sammenheng. Den som får en gave, må ha en rolle der man kan gi fordeler.

I dette tilfellet er det klart at byggesaksleder Svendsen behandlet saker fra arkitekt Breili.

Rune Breili og Harald Svendsen (montasje)

Arkitekt Rune Breili (til venstre) og tidligere byggesaksleder Harald Svendsen mener de er uskyldige og at dette var en vennetjeneste.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Retten skal nå vurdere om det juridisk er en slik sammenheng mellom tegne-tjenesten og Svendsens stilling.

I retten blir det derfor lagt fram nye bevis denne gangen.

Det dreier seg blant annet om søknadene fra Breili, som ble sendt omtrent samtidig som Svendsen fikk tegnehjelp fra arkitektvennen.

Kan ha blitt påvirket

Hytteparadiset på Tjøme har blitt bygd mer og mer ned de siste årene. Kommunen mener mange har fått ulovlige byggetillatelser.

Hytter, brygger og basseng blir gransket på nytt. Flere har fått beskjed om å rive.

Forsvarerne mener det taler til Breilis fordel at det ikke bare var hans saker som ble behandlet feil i kommunen.

Det legger ikke statsadvokat Henrik Horn i Økokrim særlig vekt på.

Han mener det viktige er om arkitekt-tjenesten kan ha påvirket behandlingen av søknadene.

Tjøme

Hytteparadiset på Tjøme har blitt bygd mer og med ned de siste årene.

Foto: PER-KÅRE SANDBAKK / NRK LUFTFOTO

– Korrupsjon handler om risiko for påvirkning, nemlig at penger eller fordeler kan påvirke valg og beslutninger hos den som får fordelen, sier Horn.

For første gang skal retten på befaring på Tjøme. Der skal de se på det omdiskuterte huset som Breili tegnet for Svendsen.

Saken avsluttes 21. desember.

NRK opplyser at saken er oppdatert med informasjon om det som kom frem i retten fredag.

Les også: Byggesaksleder bygget hus med store feil og mangler

Mølledammen 9
Mølledammen 9