– Kjøreopplæring må gi gyldig fravær

Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) mener den obligatoriske delen av kjøreopplæringen må anses som gyldig fravær. – Det viktigste er at elevene er på skolen, svarer kunnskapsministeren.

Bjørn-Kristian Svendsrud, FPU

GYLDIG FRAVÆR: FPU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud mener obligatorisk kjøreopplæring må anses som gyldig fravær.

Foto: FPU

Kjøreskolelærere og elever NRK har snakket med mener at dagens fraværsregler fører til hastekjøretimer og dermed dårligere sjåfører på veiene.

– Jeg har faktisk grått på vei til kjøretimer fordi jeg ikke føler meg klar. Likevel må jeg ta den, fordi det passer med skolehverdagen, sier elev Karianne Weber (19).

Kjøretime

Ifølge sensor ved Skien trafikkstasjon Tom Edvin Sofienlund har strykprosenten gått opp etter at fraværsregelen ble innført i 2016.

Foto: Per Ingvar Rognes / NRK

Behov for endringer i reglene

FpU-leder Bjørn-Kristian Svendsrud mener fraværsgrensa i videregående skole først og fremst gir gode resultater, men at man må ta utspillet fra kjøreskolelærere og elever på alvor.

– Kjøreopplæringen som er obligatorisk må anses som gyldig fravær. Da tenker vi på glattkjøring, mørkekjøring og pålagte kjøretimer. Samtidig må man kunne forvente at elevene øvelseskjører sammen med sine foresatte om de har muligheten til det, sier han til NRK.

– Bør få frihet til å ta «lappen»

– Trumfer behovet for førerkort undervisning på skolen?

– Vi mener «lappen» er viktig. Man må huske på at vi lever i et langstrakt land med store avstander, særlig i distriktene. Da er det også mange som er avhengige av bilen, noe man skal ha respekt for.

– Skal man gjøre forskjell på by og land?

– Nei, man har selvsagt like mye behov for bil i byene. Det vi snakker om her er å gi elevene en frihet uavhengig av hvor de bor, dersom de ønsker ta «lappen» mens de går på skolen, mener Svendsrud.

Jan Tore Sanner

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sier at det viktigste er at elevene er på skolen.

Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Sanner: – Viktig at elevene er på skolen

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sier til NRK at det er viktig at elevene er på skolen og får den undervisningen de skal ha.

– Etter at fraværsgrensen ble innført har fraværet sunket med 40 prosent. Det viser at den fungerer, sier Sanner.

Han åpner likevel for at det kan være aktuelt å se på hvordan man håndterer kjøreopplæringen som en del av fraværsgrensa.

– Vi skal evaluere fraværsgrensen etter tre år, da skal vi vurdere en rekke spørsmål. Det kan være aktuelt å også se på dette.

Skeptisk

Turid Kristensen (H), medlem av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget, reagerer på kjørelærernes bekymring.

– Dette må vel være den foreløpig mest kreative årsaken til at det er en dårlig ide at elevene er på skolen når det er timer. Skolene har et ansvar for å gi elevene god undervisning i fagene og bidra til at de fullfører videregående skole, sier hun i et intervju med NRK Alltid nyheter.

Turid Kristensen (H)

Turid Kristiansen (H) mener kjøreskolene må samarbeide med elevene og se på hvordan de legger opp tilbudet sitt for å få kabalen til å gå opp, uten fravær fra skolen

Foto: Hans Kristian Thorbjoernsen

Kristensen mener det handler om god planlegging, og at kjøreskolene må samarbeide med elevene og se på hvordan de legger opp tilbudet sitt for å få kabalen til å gå opp uten fravær fra skolen.

– Det er kjøreskolene som har ansvaret for å gi en god kjøreopplæring. Hvis de nå opplever at elevene er dårligere rustet, så er det noe kjøreskolene og sensorene må gå i seg selv og se på. Det er de som har et ansvar for at vi har trygge sjåfører på veiene.