Mener forslaget svekker bøndene

Vestfold Bondelag synes det er vanskelig å forstå hvor regjeringa vil med norsk jordbruk. Landbruks- og matminister, Jon Georg Dale, sier at det skal stimuleres til økt produksjon. Men Thorleif Müller, leder i Vestfold Bondelag, mener at forsaget svekker bondens posisjon. – Å redusere bondens mulighet til å forhandle om priser i jordbruksforhandlingene gir mer makt til kjedene og mer risiko for bonden, sier Müller.

Thorleif Müller
Foto: Fredrik Müller