– Det er en mistillit til lærerne

Å filme muntlige eksamener er en mistillit til profesjonen, mener Utdanningsforbundet i Vestfold.

Eksamen (illustrasjonsfoto)

MISTILLIT: Å filme elevene under en eksamen er mistillit til profesjonen, mener Utdanningsforbundet.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

– Det viser at elevene ikke stoler på at den karakteren som settes ved en sensurering er riktig, sier Fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Vestfold Anne Yun Rygh.

Denne uken ble forslaget om å filme muntlige eksamener behandlet i fylkeskommunen. Forslaget skal gi elevene mulighet til å klage på karakteren ved en muntlig eksamen, noe de ikke har mulighet til med dagens ordning.

Pådriverne for prosjektet er Høyre, Frp og KrF, mens Arbeiderpartiet og SV stemte imot, skriver Gjengangeren.

Anne Yun Rygh er også imot dette, og mener at dette er en total avsporing av kjernen.

– Det politikere og elevorganisasjonen egentlig ønsker er en reell klagerett på karakteren, men det hjelper jo ikke med videofilming, sier Yun Rygh.

Et angrep på lærerne

– Det er helt meningsløst, sier historie- og samfunnsfaglærer ved Færder Videregående skole, Jan Focas. Han har jobbet som både ekstern sensor og eksaminator i nesten 15 år og mener at dette forslaget kan oppfattes som et angrep på lærerne.

Jan Focas

Lærer ved Færder Videregående skole, Jan Focas mener det er meningsløst å filme muntlige eksamener.

Foto: Privat

– Føler du deg truffet av dette forslaget?

– Jeg vet ikke om jeg kan ta det helt alvorlig, men jeg føler jo at dette er nok et angrep på meg som lærer og på hvordan jeg vurderer, og kanskje en mistillit på at jeg faktisk har den kompetansen som skal til for å kunne vurdere elever i en muntlig eksamen, sier han.

Han opplever at elevene på muntlige eksamener stoler på han, og han har heller aldri hørt fra elever at de ønsker å filme en muntlig eksamen.

– Overhodet aldri, og jeg har daglig kontakt med elever, sier han.

Må endre loven

Om elevene skulle hatt en mulighet til å klage på karakteren ved en muntlig eksamen, så må det gjøres en lovendring, forteller Anne Yun Rygh.

Anne Yun Rygh

fylkesstyremedlem i Utdanningsforbundet Vestfold, Anne Yun Rygh er imot å filme muntlige eksamener. Hun mener at det viser at elevene ikke stoler på at sensuren er riktig i en eksamenssituasjon.

Foto: Privat

– Det er føringer på en muntlig eksamen, det skal være to sensorer, faglærer og en ekstern sensor. Og i en eksamenssituasjon så er det andresensor som har det avgjørende ordet på karaktersettingen, sier hun.

Hun mener at elevenes rettssikkerhet er godt ivaretatt med sensorene og at de kan klage på det formelle.

– Det jobbes også med vurdering gjennom hele året, blant annet med vekt på stadig bedre vurderingskriterier. Det vil si tydelige kriterier for hva elevene måles etter i henhold til kompetansemålene. Det vil fortsatt jobbes med videreutvikling av vurderingsarbeidet, avslutter hun.