Med historien en halvmeter under føttene

Snart blir det både kommunale bygg og underjordisk politigarasje her. Men først skal «teskjekjerringene», som noen kaller dem, gjøre sitt.

arkeolog Thea Ulvhild Sollum

Thea Ulvhild Sollum holder opp en brynestein som er funnet i Anders Madsens gate.

Foto: Hans Petter Reppe / Nrk

70 kvadratmeter av Anders Madsens gate 3 i Tønsberg har stort potensial for middelalderfunn, mener Norsk institutt for kulturminneforskning. NIKU mener området er spesielt interessant fordi det er i nærheten av Slottsfjellet og den tidligere kongsgården.

Internasjonalt miljø

I to måneder skal arkeologene grave på tomta. Arbeidsspråket til de gulkledde er norsk, – og engelsk, for her er det også folk fra Spania og Latvia.

Arkeologene Gorm Seljeseth til v., og Lars Haugesten.

Med blikket mot bakken: Prosjektleder Lars Haugesten, til høyre, og feltleder Gorm Seljeseth.

Foto: Hans Petter Reppe / Nrk

– Jeg tror vi er nede på middelalderen nå, sier prosjektleder Lars Haugesten. Andre steder i byen må vi en meter ned, her holder det med en halvmeter. Haugesten håper å finne gårdsbebyggelse, steder vanlige folk har bodd.

Bosetting

I byen som kaller seg landets eldste er det ikke vanskelig å finne spor av gammel bosetting.

– Vi er i startgropen, men håper å finne tegn på verkstedproduksjon, sier arkeolog Thea Ulvhild Sollum. Hun holder opp en brynestein, en av flere som er funnet så langt.

I tillegg til brynesteiner er det funnet en glassperle, et spinnhjul, og en del av en bakstehelle.

arkeologene er i gang i Anders Madsens gate.

Se hva arkeologene har funnet i Tønsberg!

Mange branner

På 1200-tallet var det mange branner i Tønsberg, og plankerestene arkeologene finner er tydelig brannskadde.

– Veldig spennende, sier feltleder Gorm Seljeseth. Han er vestfolding, men er på sin første utgravning i Tønsberg.

– Det er første dagen vi er nede på gode kulturlag.

Hva er det mest overraskende så langt?

– Det er litt overraskende å finne bygningsrester her i utkanten av middelalderbyen. Vi må kanskje tenke litt nytt i forhold til bygrensene.