Hopp til innhold

MDG vil heller redusere trafikken

Miljøpartiet De Grønne i Vestfold vil ha omkamp om fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg.

Illustrasjon av lav klaffebru mellom Kaldnes og Smørberg.
Foto: Foreløpig illustrasjon/Statens vegvesen

Arbeidet med fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg er formelt i gang. Høringsfristen gikk ut 11. januar, og det har kommet inn cirka 55 høringsuttalelser. En av uttalelsene kommer fra Miljøpartiet De Grønne i Vestfold, og de vil ha omkamp om hele fastlandsforbindelsen.

Usikker på nødvendigheten

Roar Jonstang og Harald Moskvil møttes til debatt i Vestfoldsendinga

Ordfører på Nøtterøy, Roar Jonstang og Harald Moskvil, gruppeleder for MDG i fylkestinget, møttes til debatt i Vestfoldsendinga torsdag.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Harald Moskvil er gruppeleder for MDG i fylkestinget og mener planene som er presentert er laget for en annen tid.

– Vi kan ikke bygge for økt biltrafikk når vi nettopp har sluttet oss til Paris-avtalen som forplikter oss til å redusere utslippene.

Moskvil er usikker på om det i det hele tatt er nødvendig med en ny fastlandsforbindelse.

– Det eneste argumentet for en ny fastlandsforbindelse som det er noe hold i, er sikkerhet og beredskap, sier han.

MDG Vestfold ser for seg at det går an å bygge en parallell løsning for ivareta sikkerheten, men at det er viktigere å begynne med å se på hvilke tiltak som kan settes i verk for å bedre kollektivtrafikken, få flere gang- og sykkelveier, og få folk til å samkjøre.

– Så kan vi etterpå vurdere om vi trenger en ny vei, og da er vår påstand at det gjør vi ikke, for her er det mulig å redusere trafikken fra dagens nivå og dermed få en helt annen trafikksituasjon enn det vi har i dag, sier Moskvil.

– MDG legger opp til en langvarig utsettelse

Nøtterøy-ordfører Roar Jonstang er ikke enig.

Han mener det er lagt til rette for miljøhensynet i planene.

– Det er faktisk en av bærebjelkene, og det er bestemt at det i tillegg til ny fastlandsforbindelse, skal satses på kollektiv, gang- og sykkelvei, sier Jonstang.

Han sier at dette er utgangspunktet for planen som ligger til grunn for høringsrunden som nå er avsluttet, og som MDG nå sier nei til.

– Og det betyr at vi må starte helt på nytt, hvis vi skal følge MDG, og det tror jeg ikke det politisk grunnlag på, sier Jonstang og lurer på hva MDG tror de kan oppnå.

Han mener det MDG legger opp til nå er en langvarig utsettelse.

Hør hele debatten her:

I oktober i fjor kom beskjeden om at Regjeringen vil ha en ny fastlandsforbindelse mellom Nøtterøy og Tønsberg via Korten eller Jarlsberg.

Statens vegvesen har utviklet ti 3D-modeller av de totalt 20 ulike forslagene til ny forbindelse mellom Nøtterøy og fastlandet. Se bildene her.

Ramberg Smørberg
Foto: Statens vegvesen

Først i mars skal utvalget ha bestemt seg for hvilke løsninger de ønsker å se nærmere på og ikke.